Skip to main content
Home » Lokalmat i Norge » Øko-logisk
Sponset

Økologisk. Er helt logisk for smaksriket.

I bygda Sylling, helt sør i Tyrifjorden i Viken fylke, er jordsmonnet rikt, sola varm og vannet rent. Familien Hørthe er den sjette generasjonen som driver Hørte gård. Økologiske grønnsaker av alle slag er hovedproduksjonen.

– Vi har tro på at en bevisst pleie av et levende jordsmonn er fremtiden. Derfor har vi valgt å gå fra konvensjonelt jordbruk til økologisk, fra bruk av kjemi til bruk av biologi, forteller Anders Hørthe.

Lyttet til kundene

Jordlivet, og det å spille på lag med naturens egne mekanismer, har alltid interessert meg. Jordbruket har gått gjennom store endringer, med stadig større bruk av kunstgjødsel. Smaksriket valgte å snu denne utviklingen. Da kundene begynte å etterspørre økologiske produkter, var det lett «å ta ballen» og utvikle driften ytterligere til økologisk produksjon. Gården Anders Hørthe forvalter har vært drevet siden senmiddelalderen. Den er et typisk kombinasjonsbruk med variert jord og topografi.

Anders Hørthe. Foto: Elin Rømo Grande

Fornuftig vekstskifte og smaksopplevelser

Hagebruk har utviklet seg gjennom de siste fire generasjonene. Det tok for alvor fart da det ble slutt på ku og melk.

– Nå har vi i to generasjoner drevet med bær og grønnsaker som viktigste produksjoner i vekstskifte med korn. Vi begynte med økologi i 2008. Ved omleggingen til økologi har vi igjen et sterkere fokus på fornuftig vekstskifte og bruk av jorden på en måte som utvikler jordliv som gir gode smakfulle og sunne produkter, forteller Hørthe.

Smaksriket fokuserer på sesong og har salat når den er på topp og har best smaksopplevelser. De produserer blomkål og brokkoli når det er sesong for det og tar med rotgrønnsaker inn i vintersesongen. Dermed leverer de økologiske grønnsaker året rundt. Produktene selges til alle kjeder og til noen mindre abonnementsordninger.

Satser på lokale ressurser og kretsløp

For å sørge for næringsforsyning på gården bruker Hørthe mer og mer ressurser lokalt og fokuserer på lokale kretsløp.

– Vi bruker kompost og har vært med å utvikle gårdskompostering. Vi henter noe fra egne sauer, men får også inn møkk fra husdyrprodusenter som driver med ku og sau. De får igjen avfall fra grønnsaksproduksjonen til fôr i sine besetninger. Vi bruker også pellets fra grønngjødsel i Østfold. I tillegg har vi stort fokus på grønt plantedekke og på å ta vare på de næringsstoffene og det jordlivet som er i bakken. Det har blitt en «passion» i vår form for økologi og vår måte å tenke på.

Av Marit Grinaker Wright

Next article