Skip to main content
Home » Lokalmat i Norge » Sunt bondevett i 120 år
Sponset

Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Samvirke som eierform er viktig for norsk landbruk. Dette gir bonden nødvendig trygghet og sikrer gode leveranser av både råvarer, produkter og tjenester.

I dag er Felleskjøpet et godt innarbeidet merkenavn i Norge. Navnet de første stifterne valgte i 1896 var derimot mye mer formelt. «Landhusholdningsselskapernes Fællesindkjøbsforening» skulle barnet hete. Samvirkefilosofien – både når det gjaldt salg og innkjøp – vokste frem parallelt med moderniseringen av landbruket i siste halvdel av 1800-tallet. Istedenfor å sitte på hver sin gård og bruke mye tid, krefter og penger på å skaffe seg mineralgjødsel, kraftfôr, såfrø og redskaper, allierte bøndene rundt i landet seg i såkalte landhusholdningsselskaper. Det var disse som i neste omgang fant det fornuftig å opprette større samvirke for fellesinnkjøp av driftsmidler. Østlandet var først ute i 1896. Andre områder fulgte etter fra 1900 og utover.

Felleskjøpet jobber hver dag for at norske bønder har det beste utgangspunktet for å drive et godt og bærekraftig landbruk i Norge. Samfunnets forståelse av norsk matproduksjon er avgjørende for at vi skal lykkes med å produsere mer, bedre og renere i fremtiden.

Under pandemien

Mens store deler av varehandelen melder om redusert omsetning og færre kunder, kan Felleskjøpet melde om en betydelig salgsvekst i sine butikker de siste ukene. Og det er kategorien hage og uterom som øker mest.

– De siste fem ukene har vi en salgsvekst innenfor kategorien hage og uterom på 22 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. Mye tyder dermed på at mange nordmenn velger å bruke den nye hverdagen til å gå tilbake til røttene og finne frem sin indre bonde, sier Trond Fidje, direktør Detaljhandel Norden.

Godt hjulpet av en tidlig vår, hjemmepåske som følge av hytterestriksjoner og rastløse nordmenn på hjemmekontor med bedre tid, opplever Felleskjøpet altså en sterk økning både i omsetning og kundestrøm i sine butikker rundt om i landet.

– Korona-situasjonen i kombinasjon med tidlig vår og høyere temperaturer har ført til at mange nye kunder har fått øynene opp for Felleskjøpet og alt vi har å tilby innenfor hage og uterom. Som formidler av bondens kunnskap selger vi ikke bare en plante – vi deler samtidig kunnskap om hvordan du best får den til å spire og gro, sier Fidje, og legger til at selskapet har nesten tredoblet salget av såvarer til hage og over 50 prosent vekst i salget av jordprodukter.

Vi skal lede vei

Utviklingen av Felleskjøpet som virksomhet har vært og er betydelig. Parallelt har den teknologiske utviklingen skutt fart. Selv om mange bønder fortsatt drifter gårdene sine på tradisjonelt vis, er det mange som ser på mulighetene som ligger i ny teknologi og digitalisering. Resultatet ser vi blant annet i form av traktorer, treskere og redskap med mer og mer automatikk og datastyring, og automatiserte fjøs med roboter som i mindre eller større grad tar seg av melking, fôring og renhold. Utviklingen er spennende, og vi skal være helt i front!

Av Felleskjøpet

Next article