Skip to main content
Home » Lokalmat i Norge » Norske, verdensledende teknologier vil redusere bruk av sprøytemidler i matproduksjonen
Sponset

Det brukes unødig mye sprøytemidler i dagens matproduksjon, og det er ikke spesielt bærekraftig. To norske selskaper, Kilter AS og Dimensions Agri Technologies AS, har utviklet internasjonalt ledende teknologier for presisjonssprøyting i grønnsaker og korn. Løsningene muliggjør store reduksjoner i bruk av sprøytemidler og bedre avling.

Ugras konkurrerer med kulturplantene om næring, vann og lys. Uten effektiv ugrasbekjempelse, vil avlingene reduseres. Utfordringen med tradisjonell ugrassprøyting er at hele åkeren sprøytes – ugras, nytteplante og jordsmonn sprøytes like mye. Det er gjerne mye ugras i ytterkant av åkeren og i fuktige områder inne på jordet. Forøvrig kan det ofte være lite ugras. Det betyr at det brukes mye mer sprøytemidler enn det egentlig er behov for.

Sprøyting med DAT EcoPatch

Enkelt forklart omfatter DAT EcoPatch et svært avansert og patentert sensorsystem montert på åkersprøytene. Ved hjelp av kunstig intelligens kan sensorene se hvor mye ugras det er i åkeren foran åkersprøyta.

– Dersom systemet ser et område med så mye ugras at det hemmer kornets utvikling, åpnes det aktuelle dyser som sprøyter områdene med ugras. Der det er lite ugras slås sprøytingen av, forklarer Ole Kristian Kaurstad, daglig leder i DAT.

– Gevinsten ved å benytte presisjonssystemet fra DAT ligger i at det sprøytes bare der det er nødvendig. I våre tester så langt har vi sett innsparinger på opptil 70 prosent, sier Kaurstad.

Ole Kristian Kaurstad

Daglig leder i DAT

Nesten like viktig er det at nytteplantene trives og vokser bedre om de unngår sprøyting; opp til seks prosent meravling er registrert i kornåkre.

– Mindre sprøytemiddelbruk sammen med potensiell avlingsøkning vil være bra for miljøet, redusere kostnadene og gi økt inntekt, tilføyer Kaurstad.

Internasjonal lansering

DAT EcoPatch er allerede solgt til norske brukere. Nå er selskapet i gang med en internasjonal produktlansering.

– For DAT EcoPatch har vi i høst inngått distribusjonsavtaler i seks EU-land. I de store jordbrukslandene Spania og Tsjekkia er distributører og de første bøndene klare til å teste EcoPatch. I Norge og Danmark planlegger vi et titalls systemer i bruk til våren, sier Leif Gromstad. Han er styremedlem i DAT og arbeider med å utvikle den kommersielle delen av selskapet.

Leif Gromstad

Styremedlem i DAT

– Vi har store ambisjoner med vår patenterte løsning, og potensialet globalt er enormt. I 2022 er målet å ha 100 sensorsystemer i Europa.

Foto: DAT AS

Ultrapresisjon med Kilter

Mens DAT EcoPatch fjerner ugras i kornåkeren, har Kilter AS utviklet en robot som fjerner ugras i grønnsaksåkre. Grønnsaker, salat og rotfrukt er kostbare arter som dyrkes i rader. Mange grønnsaker er så vare for sprøytemidler at selv små mengder sprøytemidler hemmer veksten. Ofte må grønnsaksbonden både sprøyte og luke åkeren manuelt for å vinne kampen mot ugraset.

Kilter AX-1 bruker kunstig intelligens for å kjenne igjen hva som er grønnsaksplanter og hvilke blader som tilhører ugraset. Deretter skyter den enkeltdråper med ugrasmiddel utelukkende på bladene til ugraset. Den treffer hverken nytteplanten eller bakken. Kilter AX-1 har verdens mest avanserte sprøytesystem som plasserer enkeltdråper sprøytemiddel bare på ugresset – omtrent som en blekkskriver plasserer blekk på arket akkurat der det skal være farger.

– Der man med en vanlig åkersprøyte sprøyter 1000 liter sprøytemiddel, kan Kilter klare seg med 50 liter. Dessuten er middelet vi bruker pelargonsyre som minner litt om eddik. Pelargonsyre dreper ugraset den treffer, men er nedbrytbar i naturen og ikke skadelig på noen måte, sier Anders Brevik, daglig leder i Kilter AS, og fortsetter:

– For bonden, som vanligvis må bruke et titalls arbeidere for å luke, er det uhyre effektivt å bruke denne roboten isteden. Vel så viktig er det at denne metoden radikalt reduserer mengden sprøytemiddel i grønnsaksproduksjon.

Anders Brevik

Daglig leder i Kilter AS

– I EU har de et prosjekt som heter «Farm to Fork». En av målsetningene er å redusere sprøytemiddelbruken med 50 prosent innen 2030. Vi er stolte av at Kilter, som et eksempel på fremtidens ugrasbekjemping, ble invitert av EU til å presentere vår robot da «Farm-to-Fork-strategien» skulle lanseres, sier Brevik.

Teknologiselskapet Adigo har utviklet Kilter AX-1 i prosjekt Asterix, som nå etableres som et eget selskap, Kilter AS.

– Vi har testet løsningene våre i mange år og er glad for at de er et godt verktøy for bonden. Interessen er stor og salget i gang til grønnsaksprodusenter i Norge og Europa forøvrig.

Norske grønne arbeidsplasser

Sensorsystemene fra DAT og Kilter er utviklet i Norge. Samarbeid med NIBIO og med norske korn- og grønnsaksbønder over flere sesonger har steg for steg ledet fram til dagens produkter.

– Vi har testet løsningene ute i felt i mange år og vet at de er gode verktøy for bonden. Nå skal vi bidra til mer bærekraftig matproduksjon og skape mange grønne arbeidsplasser her hjemme i Norge. Det er vi også veldig opptatt av, avslutter Kaurstad og Brevik.

Av Tom Backe

Next article