Home » Lokalmat i Norge » Laks med kjærlighet og respekt
Sponset

I Skjerstadfjorden i Nord-Norge, under midnattssol og nordlys, har familiene Wenberg og Øksheim drevet lakseproduksjon i tre generasjoner, på sin måte. Her får laksen rent og næringsrikt fôr og god plass i merdene, uten bruk av kjemikalier, forurensede stoffer, hormoner eller plantevernmidler.

– Vi tenker bærekraft i alt vi gjør. Vi har respekt for fisken, fjorden og naturen, og produserer sterk og god laks med høy kvalitet, sier daglig leder i Nordic Blu, Daniel Arntzen-Nordqvist.

Daniel Arntzen-Nordqvist

Daglig leder i Nordic Blu

Dette har vært styrken til Nordic Blu, som nå rangeres høyt av innkjøpere i Europa og USA med en bærekraftig satsing på sortimentet og vareutvalget sitt.

– Vi er opptatt av at bærekraft skal være et konkurransefortrinn, sier Arntzen-Nordqvist. 

Mot strømmen

Tro mot egen visjon har vært avgjørende i alle veivalgene som er gjort, både med produksjon, innkjøp og valg av fôr.

– Vi bruker et naturlig og organisk fôr. Det koster mer enn hva som er vanlig, men vi mener det er viktig for at produktet skal bli bra. Vi velger det som har relativt minimal påvirkning på miljøet og som tar vare på fisken vår, og det er noe som alle tjener på i det lange løp, sier Arntzen-Nordqvist.

Oksygenrikt og rent vann

Fjorden og naturen utgjør livsgrunnlaget for de to familiebedriftene, som er eneste lakseoppdretter med tilholdssted i Skjerstadfjorden. Fjorden åpnes med Saltstraumen, verdens sterkeste tidevannsstrøm. Den forbinder fjorden med åpent hav. Kombinert med en jevn strøm av iskaldt ferskvann fra fjellene, blir vannet ekstra oksygenrikt og rent, noe som gjør området unikt for laksebestanden.

– De store mengdene ferskvann gjør at vi har lite lakselus, og vi trenger ikke behandle fisken for lus. Lusebestanden holdes i sjakk med luselasere, som avliver lusen umiddelbart ved bruk av laserteknologi, istedenfor å bruke kjemikalier, sier Arntzen-Nordqvist.

Et bærekraftig valg av laks

I det kalde havet ved Saltstraumen, en av verdens sterkeste tidevannsstrøm, vokser laksen fra Nordic Blu.

Med respekt for fjorden, fisken og naturen, har vi gjennom tre generasjoner hatt som mål å produsere verdens beste laks. Resultatet er fisk med fantastisk smak, fasthet i kjøttet og perfekt marmorert rødfarge.

Vil bevare fjorden

Arntzen-Nordqvist vektlegger at de som bruker havet har et ansvar for å sikre at de naturlige forholdene ivaretas. Derfor sjekkes vannkvaliteten oftere en lovverket tilsier, bunnforholdene overvåkes og de holder et aktivt øye med på at livet i og rundt fjorden bevares.

– Det handler om et genuint ønske om å bevare fjorden og produksjonen i flere generasjoner fremover, sier han.

Dype røtter i lokalsamfunnet

Nordic Blu hører til i Fauske og Saltdal kommune, med henholdsvis 10 000 og 3 000 innbyggere.

– Vi er stolte av å være i Fauske og Rognan, og at vi får bidra med arbeidsplasser og vekst. Vi er engasjert i lokalsamfunnet, og det er viktig for oss at vi kan være med på å utvikle samfunnet, som vi er en del av, sier Jørgen Wenberg. Han er tredje generasjon med lakseoppdretter i Wenberg-familien, og jobber i dag som assisterende daglig leder i hjørnesteinsbedriften. 

Investeringene gjøres lokalt, der ringvirkningene er størst. I løpet av de fem siste årene har familiebedriftene Edelfarm og Wenberg vært med på å investere over en milliard kroner i nytt lakseslakteri og nytt smoltanlegg. Det utgjør til sammen over 100 arbeidsplasser i bebyggelse med knapt 300 innbyggere. 

– Det er kanskje ikke de mest optimale plasseringene for verken drift eller logistikk, men det er viktige arbeidsplasser for dem som bor der. Målet vårt om å styrke lokalsamfunnene gjør at vi også prioriterer å inkludere lokalbefolkningen både i planleggingen vår og utviklingsprosjekter, sier Arntzen-Nordqvist. 

Jakter grønne kunder

Laksen fra Nordic Blu selges i Europa, USA og Asia, men foreløpig ikke i Norge.

– For oss har det vært svært viktig å finne riktig kunde, som har samme tilnærming som oss, samme verdier som oss og som tenker langsiktig. Derfor er vi på jakt etter dem som er opptatt av å fortelle historien vår, som verdsetter arbeidet vi gjør og som stiller strenge krav til leverandørene sine, sier Arntzen-Nordqvist.

Med respekt for forden, fisken og naturen, har vi gjennom tre generasjoner hatt som mål å produsere verdens beste laks. Resultatet er fisk med fantastisk smak, fasthet i kjøttet og perfekt marmorert rødfarge.

Les mer på nordicblu.no

Av Marte Frimand

Neste artikkel