Skip to main content
Home » Lokalmat i Norge » God, trygg og bærekraftig mat i Norge nå og i fremtiden
Lokalmat i Norge

God, trygg og bærekraftig mat i Norge nå og i fremtiden

Brit Rønning Johansen, daglig leder i NCE Heidner Biocluster. Foto: Linda-Theres Trondsen

NCE Heidner Biocluster er Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. Klyngens medlemmer jobber spesielt med å sikre at norske forbrukere kan velge trygg, norsk mat nå og i fremtiden, gjennom samarbeid om forskning og innovasjon.

NCE står for Norwegian Centres of Expertise og er en nasjonal satsing for å utvikle de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge. I en klynge samarbeider bedrifter og forskningsaktører for å lykkes bedre med innovasjon som kommer samfunnet til gode. NCE Heidner Biocluster jobber spesielt med mål om å utvikle fremtidens løsninger for en bærekraftig matproduksjon og med å få disse løsningene ut i verden. Blant annet bidrar klyngen inn i arbeidet for å utvikle en norsk eksportsatsing på agrifoodtech.

Bærekraftig utvikling

Bærekraftsmål 17 handler om at uten samarbeid når vi ingen av bærekraftsmålene. Gjennom samarbeidet i klyngen fremmes bærekraftig utvikling, verdiskaping og innovasjon innen bioøkonomien. De over 60 medlemsbedriftene samarbeider om forskning, innovasjon og kommersialisering innen blant annet avl og planteforedling, bioteknologi, fôrutvikling og å øke verdien til biobasert restråstoff.

Det handler om å skape nok, trygg og bærekraftig produsert mat i en fremtid der befolkningen globalt øker og klimaet endres. Klyngen jobber både med utvikling av løsninger for de store globale utfordringene, og for å sikre at vi kan lage mest mulig mat i Norge.

God dyre- og plantehelse gir bærekraftig og trygg mat 

Behovet for bærekraftig mat er stort, og medlemmene i klyngen jobber aktivt for å sikre norske forbrukere trygg mat. Flere av bedriftene har sitt virke innen avlssektoren, der fokus blant annet er å sikre god dyre- og plantehelse. Dette bidrar direkte til at forbrukerne kan velge norskprodusert og trygg mat både nå og i en fremtid der klimaendringene utfordrer matproduksjonen. Norge har verdens beste fruktbarhet på husdyr og har derfor en unik mulighet innen forskning og innovasjon som også får oppmerksomhet internasjonalt. Ved to av klyngens forsknings- og utdanningspartnere, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet (HINN) er bioteknologi et strategisk forskningsområde. Det er stort fokus på forskning som bidrar til å øke fruktbarhet og sikre god dyrehelse og -velferd.

Samarbeid mellom forskning og næringsliv er sentralt

Zygote er et eksempel på et stort forskningsprosjekt ledet av HINN med flere bedriftspartnere fra klyngen, der målet er økt fruktbarhet, noe som igjen bidrar til å øke mulighetene for mer dyrevennlig matproduksjon og redusert utslipp av klimagasser.

Medlemsbedriftene spiller en viktig rolle i klyngen ved å bidra til å utvikle en mer bærekraftig matproduksjon, bioøkonomi og landbrukssektoren. De deltar i forskningsprosjekter, deler sin ekspertise og bidrar til bærekraftig utvikling innenfor sine respektive områder.

Av Brit Rønning Johansen

Next article