Skip to main content
Home » Lokalmat i Norge » Emballasjen sørger for at maten holder seg trygg, sunn og god
Lokalmat i Norge

Emballasjen sørger for at maten holder seg trygg, sunn og god

Foto: Getty Images

– Emballasje er i vinden som aldri før. Bærekraft er nøkkelordet, og investering i kunnskap er løsningen sier Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen. Men vi må heller ikke glemme emballasjens funksjoner: Beskytte, informere og selge.

Kari Bunes

Direktør i Emballasje- foreningen

Ferske matvarer har høy kvalitet, god smak og et ernæringsinnhold som kroppen trenger. Disse kvalitetene ønsker man å bevare lengst mulig, slik at maten holder seg trygg og næringsrik, bevarer den gode smaken og blir spist før holdbarheten går ut på dato.

På sin vei ut til forbrukerne møter det ferdige produktet en rekke forhold som kan forringe kvaliteten, redusere holdbarheten og gjøre maten utrygg for forbrukerne, dersom vi ikke pakker det riktig.

– Når produktet åpnes forventer forbrukeren at det er like helt og at det har en holdbarhet som står til forventningene. Emballasjens funksjon; å beskytte og informere, kommer sjelden frem når vi diskuterer emballasje, sier Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen.

Emballasjens viktige funksjon

Flerlagsmaterialer brukes i dag for å beskytte matvarer gjennom hele verdikjeden, men disse lar seg vanskelig materialgjenvinne per dags dato. Tiltak for å begrense bruk av ikke-gjenvinnbar plastemballasje kan komme i konflikt med hensynet til bærekraftig og trygg matproduksjon, da det foreløpig ikke finnes fullgode alternativer til disse materialene.

Livsløpsanalyser viser at dyrking og produksjon av mat står for den største delen av klimautslippene for en matvare. Emballasjen står for en liten andel av de samlede klimautslippene.

– Om man må kaste et produkt som er ødelagt fordi det hadde for lite eller for dårlig emballasje, utgjør det en større miljøbelastning om man bruker litt for mye emballasje til å ivareta det.

Næringsmidler distribueres ofte over store avstander. Underveis må de tåle varierende temperaturer, midlertidig lagring utendørs, hard medfart under intern transport og lagring, robotisert håndtering, eksponering i lyssatte butikker med lang åpningstid og frakt hjem til huset.

Kunnskap og forskning

Emballasjeforeningen mener at investeringer i kunnskap og forskning vil stå sentralt i tiden fremover. Formålet med dette er blant annet å utvikle nye emballasjematerialer som ivaretar alle hensyn og krav. Det er stor aktivitet i forskningsnettverket Emballasjeforsk, og mange av prosjektene har som mål å utvikle mer bærekraftig emballasje.

Et av prosjektene som er igangsatt er et direkte resultat av tiltakene som er beskrevet i veikart for sirkulær plastemballasje i Norge 2019.

– Det er gøy å se når tiltakene operasjonaliseres og Emballasjeforeningen vil også i fortsettelsen være pådriver for gode emballasjevalg, sier Kari Bunes.

Tekst: Den Norske Emballasjeforening

Next article