Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » – Viktig at teknologisk sektor speiler kjønnsfordelingen i samfunnet
Sponset

For tolv år siden begynte Torgunn Odland i Stavanger som Account Manager i Canon Norge. Nå er hun Key Account Manager, har tatt en mastergrad, og arbeider i en stilling i rivende utvikling, men vil veldig gjerne ha flere kvinnelige kolleger i teknologisk sektor.

Torgunn Odland

Key account manager i Canon Norge

– Jeg vil tro de fleste forbinder Canon med foto, video, kopi og print, men de siste ti årene har fokus forflyttet seg mer og mer over på dokumenthåndtering og -digitalisering, der vi er en ledende aktør, selv om vi fortsatt dominerer markedet for kopi og print. Her i Norge er vi om lag 300 ansatte, hvorav 24 prosent kvinner, fordelt på alle de største byene, med hovedkontor i Oslo, forteller hun.

Ønsker 50/50 kjønnsfordeling

– Det at bare en fjerdedel av oss er kvinner, beror nok på at vi ikke har hatt tradisjon for at jenter velger teknologiske fag, med mindre de har hatt familie eller venner som har gått den veien. Vi er på god vei, men det gjenstår mye før vi får en 50/50-andel, som er der vi bør være.

– Det er vanskelig å si hva som kreves, men jeg tror det kan hjelpe å løfte frem dem som alt jobber med teknologi. Da mener jeg ikke bare enerne, for det kan fort virke avskrekkende. Ikke alle er stjerner. Mye kunne vært oppnådd med karriereveiledning på et tidlig stadium, for det er ingenting som tilsier at jenter ikke kan gjøre en minst like god jobb som gutta.

– Det var rene tilfeldigheter som førte meg til Canon, men gjennom karrieren har jeg jobbet i økonomiske eller teknologisk rettede bransjer, så overgangen var ikke stor. Som KAM har jeg ansvar for storkundene i Rogaland, som single point of contact mot Canon-systemet, så oppgaven er å følge opp eksisterende og nye kunder, slik at deres samarbeid blir mer lønnsomt og effektivt. Som et innovativt selskap, som bruker åtte prosent av omsetningen på forskning og utvikling, kommer det stadig nye løsninger til, som jeg må holde kundene oppdatert på, og sørge for at de kan dra fordel av dem.

Canon Norges kvinneandel ligger i dag på 24 prosent, men har som mål å nå en 50/50-deling. Foto: Canon Norge AS

Gode utviklingsmuligheter

– Og jeg stortrives, ellers hadde jeg neppe holdt ut i tolv år, som det etterhvert er blitt. Det gjelder både det faglige, det kollegiale og det sosiale. Dessuten har vi svært gode utviklingsmuligheter.

– For tolv år siden begynte jeg som account manager, og avanserte etter få år til KAM, med det utvidede ansvaret det medførte. Det er en stilling som har vært i rivende utvikling, med stadig nye produkter og løsninger, mens kundenes fokusområder, behov og anskaffelsesprosesser stadig endres. Det må vi parere med nye måter å kommunisere på. Mens jeg har jobbet her, har jeg også landet en mastergrad fra UiS, som både har bedret egen fagkompetanse, og åpnet nye dører i forbindelse med ansvarsområdene mine.

Torgunn er også valgt som hovedverneombud for Canon Norge, som innebærer at hun også er medlem av arbeidsmiljøutvalget for virksomheten i Norge, og som representant i tilsvarende europeiske utvalg.

– Det fins i alle fall ingen interne utviklings-begrensninger, enten du er kvinne eller mann. Den eksisterer i så fall hos den enkelte. Står du på, gjør en god jobb, og viser evne til å få til noe, kommer mulighetene, uavhengig av kjønn, men det er klart vi trenger flere kvinner.

– Det må vi få til, om vi skal speile samfunnet. Vi trenger alle aldersgrupper, etnisiteter, kjønnsidentiteter og folk i forskjellige livssituasjoner, og der syns jeg Canon er flink. Vi trenger et kvinnelig perspektiv på teknologiske nyvinninger, men også på måten å kommunisere og følge opp på. Vi tenker kanskje litt annerledes, og det er det lurt å ha i bakhodet, når det sitter kvinner, halvparten av verdens befolkning, på kundesiden.

Av Jarle Petterson

Next article