Home » Kvinner i karrieren » – Vi trenger modige menn som tør å ta modige valg
likestilling

– Vi trenger modige menn som tør å ta modige valg

Konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj. Foto: Trygve Indrelid

Konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj, mener at likestillingen mellom kvinner og menn i byggebransjen utvikler seg i riktig retning, men at det går for tregt. Han etterlyser mer handling og mindre prat.

– Jeg har deltatt på mange konferanser der foredragsholdere snakker om at mangfold er lønnsomt. Javel? Men jeg har aldri vært inne på tanken om at vi skal jobbe med likestilling mellom kjønn fordi vi skal tjene penger på det. I OBOS jobber vi med dette fordi det er riktig, og det hadde vi gjort selv om vi tapte en halv prosent margin på det også, sier Siraj engasjert.

OBOS-sjefen er levende opptatt av dette temaet, og reagerer på at bygge- og anleggsbransjen fortsatt har en kvinneandel som bare ligger rett under ni prosent. Men disse tallene viser snittet for alle stillinger, også de rene kontorjobbene. Ute på byggeplassene er det enda dårligere stilt. Der kryper nemlig kvinneandelen bare så vidt litt over to prosent, og det er alt for lavt i 2021.

Traineeordninger for kvinner

Da Siraj ble toppleder i OBOS begynte han å jobbe for å skape en bedre kjønnsbalanse:

– Vi satte i gang et omfattende program for å tiltrekke oss de beste folkene og de klokeste hodene. Vi trenger de beste hvis vi skal klare å realisere de høye ambisjonene våre. Siden vi hadde få fullbårne kvinnelige prosjektledere startet vi et eget traineeprogram for kvinner. Det har skaffet oss mange kvinnelige prosjektledere, og nå også en prosjektsjef som selv skal lære opp neste generasjon. I dag består også ledergruppen i OBOS av like mange kvinner og menn, tilføyer han.

Foto: Trygve Indrelid

I riktig retning

Mange av de store entreprenørene har satt likestilling på agendaen. Det har ført til at næringen er i endring, men endring tar tid. Siraj peker på flere ting som kan gjøres for å bedre dagens situasjon. Samfunnet må bli flinkere til å løfte frem og markedsføre yrkesfagene og vise barn og unge alle de attraktive mulighetene som finnes i bransjen uansett kjønn. Det offentlige kan også legge mer makt bak kravet om en bedre kjønnsbalanse i næringen på samme måte som de allerede gjør med tanke på kravet om at entreprenørene må ta inn lærlinger og at de må drive fossilfritt.

– Men det aller viktigste er at hele bransjen må jobbe med sin egen kultur og formidle at vi ønsker flere kvinner på alle nivåer og i alle stillinger. Vi må også forstå at mangfold er en ressurs og ingen utfordring mot hverken makt, posisjoner eller lønn. Vi må løfte frem kvinnene og bruke dem som forbilder slik at de kan vise omverdenen at det er fullt mulig å gjøre karriere i en bransje som vår, og at de kan få ansvarsfulle posisjoner på lik linje med menn.

Mannsdominerte ledergrupper

– Hvis du googler mange av selskapene i bygge- og anleggssektoren så finner du mange organisasjoner med ledergrupper der kvinnerepresentasjonen er forsvinnende liten eller helt fraværende. Disse mennene må tørre å tenke annerledes når det kommer til rekruttering. De må ta mot til seg og rekruttere kandidater som har en litt annen profil enn dem selv, og heller investere litt mer tid for å gjøre dem flinke. Sagt på en annen måte trenger vi rett og slett modige menn som tør å ta modige valg for å få til en ønsket utvikling. Det holder ikke å delta i fine programmer og snakke om likestilling. Bransjen trenger aktiv handling.

– Less talk – more action, avslutter Siraj.

Av Tom Backe

Neste artikkel