Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Verdens største maskin må oppgraderes
Sponset

En sensorkule kan bidra til å digitalisere strømnettet og med det optimalisere hvordan det utnyttes. Det er positivt både for økonomien og for miljøet.

– Målet med arbeidet vi gjør, er at eksisterende strømnett skal kunne utnyttes langt bedre, sier operasjonsleder i Heimdall Power, Ann Charlotte Valheim. Nettene vi har i dag er analoge, og driften baseres gjerne på teoretiske modeller. Derfor er det ofte nødvendig å operere med store sikkerhetsmarginer.

Ann Charlotte Valheim

Operasjonsleder i Heimdall Power

– Sensorene våre, som vi har kalt neuroner, overvåker tilstanden på kraftlinjene ved blant annet å måle temperatur, vibrasjon og linjesig. Dette vil gi et veldig viktig bidrag til mer effektiv drift, sier hun. 

Mye ansvar, lite byråkrati

Heimdall Power er et ungt teknologiselskap med et team på rundt 30 personer. De arbeider med utvikling av både software og hardware. I tillegg til å få jobbe med spennende teknologi trekker Valheim frem at du i en oppstartsbedrift får varierte arbeidsoppgaver, mye ansvar – og det er lite byråkrati.

Ambisjonene våre er å bli godt etablert utover landegrensen

– Du utfordrer deg selv, og hverdagen blir litt mer spennende, sier hun. 

Valheims oppgaver i selskapet er blant annet å planlegge og følge opp nye installasjoner, optimalisere driftsoppgaver, fastsette mål og KPIer for drift – og sørge for å nå dem. 

– Selv om selskapet ble etablert i 2016, er vi fortsatt en oppstartsbedrift. Det betyr at ikke alle prosesser er oppe og går ennå, og vi jobber med å innføre strukturer og rigge oss for vekst, sier hun. 

Foto: Tord F. Paulsen

I inn- og utland

Per i dag har Heimdall Power rundt 100 neuroner montert på strømnett – både her i Norge og ute i Europa. 

– Vi har blant annet neuroner plassert i Frankrike, Sveits, Finland og Sverige. Vi planlegger også installasjoner i Østerrike og Slovenia. Ambisjonene våre er å bli godt etablert utover landegrensen, sier Valheim. 

Den største besparelsen ved å bruke våre neuroner, er at vi kan utnytte strømnettet slik det er i dag bedre.

Hun forteller at det finnes noen konkurrenter på markedet, men at produktet deres fortsatt er ganske unikt. 

– Vårt neuron er både rimelig og enkelt å montere, noe som vil gjøre det mulig å kunne sette opp mange sensorer – som gir mange målepunkter i strømnettet. På sikt vil vi også kunne installere med droner. Det er ikke mange som tilbyr tilsvarende løsning, sier hun. 

Til nå har Heimdall Power jobbet med piloter og mindre prosjekter for å verifisere teknologien, og arbeider nå for å få på plass den første store installasjonen. Det er nettselskapene som er de potensielle kundene når de nå skal forsøke å få fotfeste og etablere flere faste kunder. 

Miljø- og kostnadsbesparende løsning 

Vi bruker mer og mer fornybar energi. Dette er naturligvis positivt, men strømnettet vårt er ikke nødvendigvis bygget for det. 

– Fornybare energikilder produserer en mer variabel energistrøm. For eksempel vil en vindmøllepark produsere mye strøm når det blåser mye, og lite når det er vindstille, sier hun. 

Foto: Tord F. Paulsen

Det stiller nye krav til strømnettet. 

– Den største besparelsen ved å bruke våre neuroner, er at vi kan utnytte strømnettet slik det er i dag bedre. Det betyr at man kan utsette investeringer knyttet til utvidelser, og dette er derfor både en miljø- og kostnadsbesparende løsning, avslutter Valheim. 

Les mer om Heimdall Power her!

Journalist: Katrine Andreassen

Next article