Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Teknologi i en spesiell tid
Sponset

Gode teknologiske løsninger har betydd mye for NorgesGruppen under pandemien. Både for å holde en god flyt i produktiviteten og for å skape et samhold blant de ansatte. 

Dagligvarebransjen har hatt høyt trykk under pandemien. Salget av dagligvarer økte over natten, og dette gjorde at man ble enda mer avhengig av at teknologien fungerte 100 prosent. 

– For oss har dette vært en hektisk periode, og vi har måttet finne andre digitale samhandlingsløsninger som fungerer optimalt. Teams har blitt en verdifull del av hverdagen, både for gjennomføring av møter og for sosialt samvær, sier gruppeleder for Bestillingssystemer i NorgesGruppen, Ami Thomasgaard. 

Ami Thomasgaard

Gruppeleder for Bestillingssystemer i NorgesGruppen

Hun ble i 2020 kåret som en av de 50 fremste kvinner innen tech av ODA-nettverket.

Kreative møter

Nye digitale verktøy er testet ut for å holde vellykkede workshops og planleggingssesjoner, og selv om en del trives med å jobbe hjemmefra, er det mange som savner det å være på kontoret. 

Det er lite som skal til for å gjøre et Teams-møte mer sosialt. Det er egentlig bare kreativiteten som setter grenser.

– Vi ser frem til at vi kan møtes mer, for det er vanskelig å holde den uformelle dialogen og samhandlingen med kolleger, sier hun. 

Det har også vært vanskeligere i oppstartsfasen for nyansatte og konsulenter, og møtevirksomheten har økt. Likevel har mye fungert bra. 

– Det er lite som skal til for å gjøre et Teams-møte mer sosialt. Det er egentlig bare kreativiteten som setter grenser. Vi har avdelinger som har gjennomført sine møter med nye hodeplagg gjennom hvert møte, mens andre har hatt paint and sip eller bygget roboter, sier hun.

NorgesGruppen IT og digitale tjenester

Thomasgaard leder utviklingsteam som forvalter og videreutvikler NorgesGruppens automatiske varebestillingsløsninger. Løsningen benyttes av alle butikkene i NorgesGruppen. ASKO og profilhusene stiller høye krav til stabil drift, ytelse og sikkerhet. I tillegg er det kontinuerlig utvikling av ny funksjonalitet på web og app. 

– Kjernen i min jobb er å bidra til å realisere ASKOs forretningsmessige mål gjennom innovativ bruk av IT-løsninger. Jeg bruker blant annet mye tid på å utarbeide, koordinere og kvalitetssikre båre planer og leveranser, sier hun.

Spennende teknologi

Hun forteller at hun alltid har vært fascinert av teknologi. Som liten så hun science fiction-filmer, og syns det var spennende med roboter, fremtidens kjøretøy og hvordan de kunne kommunisere med hverandre ved bruk av små dingser. 

Det finnes ingen grense for hvor vi kan bruke teknologi.

– Ideer og behov skaper nytenking, og det er en kontinuerlig reise. Det finnes ingen grense for hvor vi kan bruke teknologi. Vi bruker det til alt fra å løse små hverdagslige gjøremål til store globale utfordringer, slik som bærekraftsmålene, sier hun.

Tidlig læring

Hun tror det er viktig å starte tidlig med læring om samarbeid og problemløsing.

– Introduksjon til koding og bruk av teknologi bør inngå som en naturlig del av skolen. Jeg tror dette vil gjøre at flere både gutter og jenter blir mer interessert og mindre redde for å fordype seg i faget senere i livet, sier hun.

Jobbmulighetene er mange, og man kan bli mye mer enn programmerer. 

Da vil flere få øynene opp for det havet av karrieremuligheter som åpner seg.

– Jobbmulighetene er mange, og man kan bli mye mer enn programmerer. Man kan blant annet jobbe med kundereise, analyse, digital forretningsforståelse, og innenfor nesten alle bransjer. Man blir aldri utlært, og det er alltid noe nytt og spennende, sier hun.

Norgesgruppen

NorgesGruppens kjedekonsepter står på hver dag for å gjøre morgendagens handel billigere og bedre, inspirere til gode matopplevelser, og bidra til grønne og sunne valgmuligheter.

1 820 dagligvarebutikker

52 prosent kjøpmannseide butikker

43 800 medarbeidere

Innenfor IT og digitale tjenester har NorgesGruppen:

210 ansatte

31,4 prosent kvinnelig andel

23,8 prosent kvinnelige ledere

Les mer om Norgesgruppen her!

Journalist: Katrine Andreassen

Next article