Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Tar grep for å øke kvinneandelen i bransjen
Sponset

Kun åtte prosent av samtlige ansatte i byggenæringen er kvinner, og andelen blant fagarbeidere er enda lavere. JM har valgt å se på dette som en mulighet.

Det svensk-eide konsernet, med datterselskap i Norge og Finland, er et av de første i norsk byggenæring – om ikke det aller første – som velger å rekruttere kvinner fra andre næringer og tilby dem lærlingplass og omskolering i byggfag, og har nylig rekruttert seks kvinnelige voksenlærlinger. Én av dem er Tone Marie Pedersen fra Bærum.

God følelse

— Da jeg møtte opp første arbeidsdag hadde jeg aldri før brukt en fusesag. Jeg trodde jeg aldri skulle beherske verktøyet, men jeg øvde og øvde. Da jeg la gulv i forrige uke, hadde jeg full kontroll på sagen. Det føltes bra, forteller Pedersen.

På JMs kontorer utgjør kvinner nesten 40 prosent av de ansatte. Ute på byggeplassene har kjønnsbalansen vært betydelig mer skjev: Mellom stillaser, inngjerdinger og maskiner har hele 98 prosent av arbeiderne til nå vært menn.

—  Tradisjonelt sett har bransjen bestått av faglig dyktige menn. Men når vi skal ansette, er det bedre å kunne velge blant hele befolkningen, enn blant halve. Variasjon i alder, etnisitet og kjønn skaper trivsel, og betyr mye for arbeidsmiljøet, forteller Ann Kristin Søreid, HR-direktør hos JM.

— Ved å få inn variert kompetanse blir vi også bedre til å forstå ulike kunders behov, legger hun til.

Vil ha 20 prosent kvinner

Innen 2030 har JM satt som mål å ha 20 prosent kvinnelige håndverkere, og har etter inspirasjon fra morselskapet i Sverige etablert et voksenlærlingprogram, som Pedersen ved en tilfeldighet fikk med seg. Etter flere intervjurunder, valgte produksjonen ut seks kvinnelige lærlinger som nå er i full gang med å sette opp vegger, legge gulv og montere kjøkken.

— «Så stilig, jeg søker! Det verste jeg kan få er et nei,» tenkte jeg. Tidligere hadde jeg jobbet litt på sagbruk, så jeg visste at jeg trivdes med fysisk arbeide. Likevel er alt nytt, og oppgavene er utfordrende. Men jeg liker å lære nye ting, så jeg hopper i det, avslutter Pedersen.

Av Andreas Aguilera Myrvold

Next article