Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Systematisk satsning på kvinner gir resultater
Sponset

I Coca-Cola arbeider de kontinuerlig med mangfold og inkludering, særlig er de opptatt av at selskapet skal ha kjønnsbalanse. Arbeidet har gitt gode resultater med flere kvinner i ledende roller i typisk mannsdominerte avdelinger. 

Coca-Cola arbeider målrettet mot å oppnå en kvinneandel på 40 prosent blant kvinner i senior lederstillinger innen 2025. På lenger sikt er målsetningen 50 prosent.

– Vi har kommet veldig langt allerede. I 2013 var andelen bare på 19 prosent, mens den i dag er på 36 prosent. Den viktigste årsaken er at vi arbeider systematisk med dette og at vi måler kjønnsbalansen på lik linje med hvordan vi måler våre øvrige forretningsmål, sier HR direktør Mari Brandtzæg.

En rekke virkemidler

Når selskapet rekrutterer, har de bestemt at det alltid skal være en kvinneandel på 50 prosent på short list.

– Det kan gjerne være 150 søkere totalt sett, men når vi ender opp med de aller mest aktuelle, skal det være like mange kandidater av begge kjønn på listen. Da vi innførte denne policyen måtte vi stoppe mange interne ansettelsesprosesser og gå eksternt for å finne de mest relevante kvinnene som kunne konkurrere om disse stillingene, fortsetter hun. Den beste får jobben uavhengig av kjønn.

I Coca-Cola har de også opprettet en egen rolle med ansvar for mangfold og inkludering, og selskapet gjennomfører blant annet refleksjonslunsjer for medarbeiderne der likestilling er på agendaen. I tillegg er selskapet også hovedsponsor for SHE-konferansen som skal motivere kvinner til å ta større ansvar.

– Det handler om å gi kvinnelige medarbeidere muligheter, og vi ser at mange griper disse mulighetene og leverer strålende resultater. En riktig kjønnsbalanse er helt vesentlig for utviklingen av selskapet vårt og vår konkurranseevne, sier Mari Brandtzæg til slutt.

Johanna Kosanovic (41)

Stilling: Head of Marketing Norway & Iceland

Johanna har vært ansatt i Coca-Cola i Norge i halvannet år, og har også jobbet for selskapet i USA i fire år. Hun har jobbet for legemiddelselskapet GlaxoSmithKline både i England og USA, og jobbet som markedsdirektør i Nespresso i tre år.

– Det er veldig inspirerende å arbeide i et selskap som Coca-Cola som er så opptatt av å få en rettferdig kjønnsbalanse. At kvinner har en plass ved bordet og at de har en stemme som blir hørt, er viktig for å balansere perspektivene. Inkluderings- og mangfoldsstrategien i Coca-Cola er helt konkret og faktisk så godt forankret i selskapet at dette inngår som en del av forretningsmålene våre. Hvis vi ikke lykkes med mangfoldsarbeidet, så lykkes vi heller ikke som virksomhet, for hvis du ikke har mangfoldsperspektiv når du driver med marketing, så kommer du til å bli irrelevant, forklarer Johanna.

Martine Bjørnstad Malterud (41)

Stilling: Associate Director Field Sales for horeca-segmentet

Martine har bakgrunn fra Orkla hvor hun arbeidet med flere deler av verdikjeden, både innen supply chain management, HR og salg. Hun begynte i Coca-Cola i 2014.

– Da jeg begynte var jeg den eneste kvinnelige key account manageren i dagligvare.   

Den gang var kjønnsbalansen bedre i Orkla enn her, men i løpet av disse årene har det skjedd formidable fremskritt på dette området i Coca-Cola. Fremskritt som er høyst merkbare. Vi jobber med helt konkrete tiltak for å få opp kvinneandelen som del av mangfoldarbeidet, og bevisstheten omkring viktigheten av kjønnsbalanse blant kvinner og menn som arbeider her. Et samlet lederteam av menn og kvinner jobber for økt kjønnsbalanse hos oss, sier Martine.

Therese Larsson (33)

Stilling: Associate Director Strategy & Insight

Therese er egentlig svensk, men flyttet til Norge og fikk jobb i Coca-Cola i 2014 etter å ha jobbet internasjonalt blant annet for Organic Spread Media i New York og ved Samsungs hovedkontor i Korea.

– Arbeidsmiljøet her er veldig inkluderende, selskapet er flinke til å se individer, til å avdekke talenter og til å gi medarbeidere nye muligheter. På de fem årene jeg har vært her er jeg nå inne i min tredje rolle. Etter ett år som forretningsutvikler gikk jeg videre og fikk ansvaret for en egen avdeling med 20 ansatte. Etter ytterligere et par år ble jeg strategidirektør og nå arbeider jeg blant annet tett med administrerende direktør. Det er bare helt fantastisk at vårt selskap har gitt en ung dame som meg disse mulighetene, sier Therese.

I 2017 fikk Therese sølvmedalje i Årets Unge Ledere og har også stått på Hegnars liste over Norges «Up and coming» kvinner.

Av Tom Backe

Next article