Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Større mangfold beriker organisasjonen
Sponset

Selskapet Vår Energi vil å øke kvinneandelen i olje- og energibransjen, og legger frem en aksjonsplan for kulturendring og likevekt.

Olje- og energibransjen er i dag i stor grad mannsdominert. I Vår Energi vil de allikevel alltid velge blant de beste kandidatene i en rekrutteringsprosess, men ønsker å bringe flere jenter inn i evalueringen.

– Likevekt mellom kjønn under selve rekrutteringsprosessen er i seg selv ikke et overordnet mål, men vi vet det er flere kvinner med kompetanse som kan bidra til å løse Vår Energis viktige samfunnsoppdrag. Dette forteller Exploration Manager Norwegian Sea, i Vår Energi, Hege Susanne Blåsternes.

– Skal selskapet nå sine bærekraftsmål, som er å ha nær null CO2-utslipp fra produksjonen innen 2050, må vi finne de beste hodene. Da må vi lete blant både kvinner og menn, selv om vi til slutt alltid vil velge de beste, legger hun til.

– Likestilling forbedrer verdisettet vårt, og ligger også til grunn for å gjøre god business. Forskning tilsier at selskaper med god kjønnsbalanse tar bedre beslutninger enn andre, sier hun.

Les mer om Vår Energis samfunnsansvar og deres fokus på bærekraft

Gender Task Force

Selskapet har opprettet Gender Task Force, en aksjonsgruppe for å bedre kjønnsbalansen basert på målene i Bærekraftsrapporten. 

– Gruppen har utarbeidet en aksjonsplan som skal sørge for at Vår Energi blir bedre på kjønnsfordeling og skal sørge for god involvering fra de ansatte i prosessen, sier Principal Financial Reporting Analyst, Nicolay Østberg.

Nicolay Østberg, Principal Financial Reporting Analyst. Foto: Vår Energi

Østberg, som leder arbeidet i Gender Task Force, får støtte fra kollega Blåsternes i at det er betydningsfullt at en mann står i front for arbeidet om likestilling hos selskapet.

– Menn som står frem og slår et slag for dette er uvurderlig. Vi trenger å se flere menn komme på banen her, sier hun.

Gjennom forskning, benchmarking og interne målinger har de skaffet seg kunnskap og utarbeidet konkrete forslag for forbedringer, og i desember ble resultater lagt fram for ledelsen. Planen inkluderer prosesser knyttet i HR, rekruttering, praktisering av inkluderende ledelse, hvordan bygge selskapets kultur samt involvering av ansatte.

– Toppledelsen, med CEO Kristin Kragseth i spissen, er utgangspunktet for hele prosessen. Vi har satt konkrete mål med angivelse av ansvarlige for oppfølgingen, sier Østberg.

Les mer om Vår Energis samfunnsansvar og deres fokus på bærekraft

Ønsker mangfoldet velkommen

Ved utgangen av 2020 utgjorde kvinneandelen 26 prosent av alle ansatte, 25 prosent av toppledelsen og 21 prosent for mellomledere. Blåsternes ønsker mangfoldet velkommen, og forklarer at det beriker organisasjonen.

– Et større mangfold i diskusjonene gir flere perspektiver og nye innspill der vi utfyller hverandre, sier hun.

– Vi vil være tiltrekkende for alle talentene i arbeidsmarkedet, og vi ønsker å kunne nå ut til enda flere gode hoder. Dette omfatter et ønske om å ha ansatte med variert utdanning, kjønn, alder, etnisitet, seksuell orientering og bakgrunn, avslutter Østberg.

Fakta

Vår Energi er et av Norges største olje- og gasselskaper.

900 ansatte i Sandnes, Hammerfest, Oslo og offshore.

Av Julie Malvik

Next article