Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Skjev kjønnsfordeling i advokatbransjen
arbeidsliv

Skjev kjønnsfordeling i advokatbransjen

Advokater
Advokater
Foto: Getty Images

Mens stadig flere kvinner utdanner seg som jurister, er fremdeles andelen kvinnelige partnere i de største advokatfirmaene lav.

Kvinner i advokatbransjen har i lang tid vært i mindretall. Heldigvis er dette i ferd med å endre seg. Blant de yngste medlemmene i Advokatforeningen er flertallet kvinner, og ser du mot de store advokatfirmaene er det også blant advokatfullmektiger og unge ansatte et kvinnelig flertall. Men selv om de positive endringene er til stede, er fremdeles kjønnsfordelingen i toppsjiktet i ubalanse.

– Vi ser at det i dag finnes flere kvinnelige forsvarere enn tidligere, og flere dyktige kvinner kommer seg til seniorstillinger i sine respektive advokatfirmaer. Nærmere 70 prosent av de som går ut av juristfakultetet er kvinner, så det er mange kvinner å rekruttere fra. Det er på partnernivå vi ønsker å få flere kvinner, sier Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen.

Viktig med klare mål

– Mitt inntrykk er at advokatfirmaene selv er opptatte av å løfte frem flere kvinnelige partnere. Det første skrittet for å komme i mål er å få opp flere senioradvokater, noe vi de siste årene har sett at de større firmaene har gjort. Et annet viktig tiltak er at hvert enkelt advokatfirma setter klare mål for å bedre kjønnsfordelingen, også på partnersiden, legger hun til.

Smith har lang fartstid som jurist, og har gjennom sin karriere hatt mange ulike roller, blant annet som konstituert lagdommer og som avdelingsdirektør i justisdepartementet. De siste 16 årene har hun sittet i stillingen som generalsekretær i Advokatforeningen.

Merete Smith

Merete Smith

Generalsekretær i Advokatforeningen

Foto: Monica Kvaale

– Vi har et kvinneutvalg i Advokatforeningen som er veldig aktive. De har satt i gang flere forskjellige tiltak for å øke fokuset på problemstillingen, og på den måten bidra til likestilling i bransjen. Jeg er også glad for å se at flere av advokatfirmaene har satt seg klare mål, spesielt de siste årene, fortsetter Smith.

Næringslivet stiller krav

Smith forteller også at det ikke bare er firmaene og bransjen selv som ønsker en bedre kjønnsbalanse hos partnerne i advokatfirmaene, men at også næringslivet setter krav til advokatene de bruker. Det tror Smith kan være med på å utjevne forskjellene i raskere tempo.

– Næringslivet stiller krav til mangfold, noe jeg tror har stor betydning. Når klientene stiller krav om kvinnelige advokater, må advokatfirmaene løfte fram sine kvinnelige talenter. Dette synes jeg er bra. Men det er ikke nok å si at man ønsker mangfold hos advokatene, næringslivet må selv etterlever dette i praksis. Når de skal sette bort et nytt oppdrag, bør de også ringe til de kvinnelige advokatene, ikke bare den mannlige partneren de alltid har hatt kontakt med.

– Vi bør få flere kvinnelige partnere i de store advokatfirmaene, det er jeg helt enig i. Jeg tror det er få som er uenig i det. Heldigvis har vi sett en positiv utvikling de siste årene, og jeg har tro på at vi i fremtiden vil se mange dyktige kvinnelige partnere i de store advokatfirmaene, avslutter Smith.

Next article