Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Stedet å jobbe i Innlandet
Sponset

Eika Forsikring har tatt mål av seg om å bli den mest attraktive arbeidsplassen i Innlandet. – Kanskje er vi det allerede, smiler administrerende direktør Trond Bøe Svestad.

Trond forteller at han er stolt av å jobbe i Eika Forsikring. Han har jobbet i andre større forsikringsselskaper tidligere, men aldri vært i noen organisasjon hvor lagånden har vært så sterk, eller arbeidsmiljøet så godt, som i Eika Forsikring på Hamar.

– Under koronaen opplevde vi for eksempel et rush av henvendelser fra kunder som skulle ha skadeoppgjør grunnet avbestilte reiser. Da igangsatte medarbeiderne våre nærmest en slags dugnad hvor de la fra seg andre arbeidsoppgaver for at vi skulle komme raskere i mål og holde behandlingstiden nede. Det forteller en hel del om denne organisasjonen, sier han ettertenksomt.

Et veldrevet selskap

Eika Forsikring er en del av Eika Gruppen – et selskap som leverer fellesfunksjoner til de 64 sparebankene over hele landet som sammen utgjør Eika Alliansen. Eika Forsikring er svært veldrevet, og har siden etableringen i 1999 rukket å bli Norges femte største forsikringsselskap og den nest største forsikringsaktøren i landbruksmarkedet. Hovedkontoret til selskapet ligger sentralt i Hamar sentrum, og her jobber 140 av de totalt 180 ansatte i virksomheten.

– Vi holder til i et topp moderne og svært miljøvennlig bygg som både bidrar til å gjøre oss synlige og bygger opp under verdiene våre og den grønne profilen, fortsetter han.

Administrerende direktør Trond Bøe Svestad. Foto: Eika forsikring

Satser på medarbeiderne

Medarbeiderundersøkelser i Eika Forsikring viser at de ansatte er fornøyde, motiverte og stolte av arbeidsplassen sin.

– Målet vårt er å være Innlandets mest attraktive arbeidsplass, og derfor er vi også veldig bevisste på hvordan vi jobber. Blant annet driver vi med utstrakt jobbrotasjon mellom avdelinger. Det skaper en helhetsforståelse som gjør at alle blir bedre kjent med hverandre og de ulike funksjonene i hele organisasjonen. Viktige fokusområder er god opplæring og kontinuerlig kompetanseutvikling, tilføyer direktøren, og poengterer at selskapet også jobber mye med å skape et godt og utviklende arbeidsmiljø for sine ansatte.

Eika Forsikring er en kompakt og uformell organisasjon med stor takhøyde og korte beslutningslinjer, hvor alle ansatte oppfordres til å være aktive og bidragsytende lagspillere i videreutvikling av selskapet.

– På alle nivå i virksomheten oppmuntres man til å komme med forslag til hvordan vi kan utføre noe enda bedre. En rekke av våre mest vellykkede forbedringstiltak er resultat av slike innspill, sier Bøe Svestad, og legger til at de ansatte er bedriftens viktigste aktiva – og at det bare skulle mangle at selskapet legger til rette for å utnytte sin viktigste ressurs.

Han trekker også frem at virksomheten er med i ordningen Trainee Innlandet, hvor nyutdannede arbeidstakere gjennom etablerte moduler hospiterer mellom i vertskapsbedriftene i den to år lange traineeperioden.

– Vi pleier å ha tre eller fire traineer hos oss. Ikke minst tilfører det oss mye energi, nye tanker og kreative ideer som er veldig nyttig for oss, og flere traineer har også blitt tilbudt fast stilling hos oss etter endt traineeperiode. Et annet initiativ vi deltar i er et inkluderingsprosjekt der vi skal hjelpe innvandrere på bachelor- eller masternivå inn i det norske arbeidslivet. I forbindelse med dette prosjektet har en kandidat nå vært i selskapet i et halvt år – et samfunnsoppdrag som vi synes det er veldig givende å få bidra i, forklarer Trond.

Ønsker å tiltrekke seg flere dyktige lagspillere

Siden bredden i aktivitetsområdene til forsikringsselskapet spenner så vidt, trenger de kompetanse og erfaring innen de fleste fagfelt. Derfor kan selskapet like gjerne ha behov for en tømrer eller elektriker som representanter fra landbruket, politifolk, jurister eller datautviklere.

– I organisasjonen vår er vi hele tiden på jakt etter nye og godt kvalifiserte medarbeidere. Vi har blant annet pågående mange spennende prosjekter innen digitalisering og IT. De som begynner i Eika Forsikring kommer til et utviklende, spennende, hyggelig og godt arbeidsmiljø – en trivelig arbeidsplass der du både blir sett og tatt skikkelig vare på, avslutter Trond Bøe Svestad.

Fakta

Eika Forsikring ble etablert i 1999 og har hovedkontor på Hamar.

Forsikringsselskapet er Norges femte største og samtidig landets mest lønnsomme forsikringsselskap med nærmere 3,5 milliarder i omsetning og et resultat på cirka 665 millioner kroner.

Eika Forsikring er en del av Eika Alliansen, og er gjennom lokalbankene til stede på over 200 bankkontorer i 134 kommuner.

Målgruppen til Eika Forsikring er privatmarkedet, landbruk og bedriftsmarkedet. I landbruksmarkedet er Eika Forsikring landets nest største forsikringsaktør.

Selskapet teller cirka 180 ansatte hvorav omtrent 140 er på Hamar og 40 i Oslo

Next article