Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » «SHEconomy» er her!
likestilling

«SHEconomy» er her!

Jente med briller
Jente med briller
Foto: Getty Images

I dag står vi overfor et nytt fremvoksende marked som vil minske størrelsen på både befolkningen og BNPene i Kina og India. Hvilket voksende marked vil omdefinere samfunnet og verden? Kvinner.

Globalt kontrollerer kvinner rundt 20 billioner dollar i årlig forbruksutgift, og tallet kan klatre så høyt som 28 billioner dollar de neste fem årene. Samlet sett representerer kvinner et vekstmarked som er større enn Kina og India kombinert. En undersøkelse utført av det globale markedsundersøkelsesfirmaet Ipsos, med over 17 000 deltakere fra 22 land, om kvinners endringsrolle fant at «flertallet av mennesker over hele verden er enige om at det ville være bedre hvis flere kvinner hadde ansvarsområder i regjeringen og selskapene».

Kvinner utgjør halvparten av talentmassen, men er fortsatt underrepresentert i mange bransjer. Og som Wall Street Journal nylig har funnet, får kvinnelige administrerende direktører fortsatt betalt en brøkdel av hva deres mannlige kolleger tjener.

Kvinner er sterkt underrepresentert på øverste nivå i organisasjoner. Av konsernsjefene som leder selskapene som utgjør 2018 Fortune 500-listen, er bare 24 kvinner. 25 prosent lavere enn rekordåret 2017, Med 32 kvinnelige konsernsjefer var det året med den høyeste andelen kvinner siden Fortunes første 500-liste i 1955.

Mens kvinner stod ved roret i 6,4 prosent av selskapene på 2017-listen, er tallet nå nede til 4,8 prosent. Men virksomhetene er sakte i endring, da de innser potensialet for «SHEconomy». Veksten av kvinner som forbrukere, velgerne, investorer, ansatte, ledere og styremedlemmer har aldri vært større enn den er i dag, og det virker åpenbart for oss at det er gevinster å høste ved å vite hva kvinner ønsker og ved å ta kvinner seriøst.

Debatten har stagnert

Selv om det fortsatt eksisterer kjønnsforskjeller, ser vi sakte men sikkert økende antall kvinner i flere bransjer. Kvinners betydning som forbrukere, stemmeberettigede, ansatte, ledere og styremedlemmer blir anerkjent som et uttrykk for næringshelse, modenhet og økonomisk levedyktighet. Men samtidig synes det som om debatten om kvinner i næringslivet har stagnert. Når det gjelder kvinnelige ledende ansatte, er både mangel på dem og debatten om denne mangelen klare bevis på at vi fortsatt har en lang vei å gå. Det er på tide å åpne øynene våre og bringe debatten til et nytt nivå. Vi må slutte å stå i en slitt kjønnskamp med gamle konsepter.

La oss heller snakke om hindringer. Veien til toppen er full av hindringer, og kvinner står overfor flere av disse hindringene enn menn. Hindringene vil være forskjellige fra kvinne til kvinne og fra bedrift til bedrift, men vanlig for dem er at de kan kartlegges, forbrukes eller fjernes. Hindringskurset er et konsept som inviterer deg til handling. Først når vi innser at hindringene eksisterer (for noen, ikke for alle) og undersøker hva de er, kan vi få en god debatt om hvordan å overvinne dem.

Benja Stig Fagerland

Prisbelønt internasjonalt ledende opinionslede, forfatter, assisterende professor og grunnlegger av SHEconomy.

Bedriftens mangfoldsansvar

Bedre utnyttelse av menneskelige ressurser og et bredere spekter av talenter vil gi en mer bærekraftig og robust organisasjon. Konseptet om samfunnsansvar (CSR) er blitt et felles konsept for moderne organisasjoner. I dag innser vi at en bedrift har et ansvar for de ansatte og de den berører, direkte og indirekte.

CDR, bedriftens mangfoldsansvar, bør være et verktøy for å stimulere til økt mangfold. Det handler ikke om at HR-lederen må skape et eget mentor- eller ledelsesprogram for kvinner, men om hvordan hele bedriftskulturen må endres for å tilpasse seg en ny kultur av mangfold, for mangfoldig bærekraftighet. Det handler om hvordan bedrifter tar sine kvinnelige talenter og kunder seriøst, ved å basere seg på hva kvinner egentlig vil ha og trenger i 2019, ikke på forutsetninger og stereotype oppfatninger av hva kvinner vil ha.

En trippel bunnlinje

På samme måte som CSR må CDR være et frivillig konsept, noe bedrifter gjør fordi de vil ha det og ser verdien av det, ikke fordi det pålegges dem i lover og forskrifter. CDR vil også være en suksessfaktor for selskaper som ønsker å tenke langsiktig. CDR vil kunne bli en forandringskatalysator som bygger en ny bedriftskultur for fremtidens arbeidsliv og marked.

Bedrifter må behandle kjønnsdiversitet som den forretningsprioriteten det er.

Fest systemet, ikke kvinnene

På denne måten handler «SHEconomy» ikke om idealisme eller om kvinners kamp, ​​men om realisme og en kamp for talenter, verdier og vekst. Det er ren forretning.

La oss ikke glemme at likestilling betyr virksomhet. Det er derfor «SHEconomy» er din bedrift!

Av Benja Stig Fagerland, en prisbelønt internasjonalt ledende opinionslede, forfatter, assisterende professor og grunnlegger av SHEconomy.

Next article