Home » Kvinner i karrieren » Oslos mest fargerike arbeidsplass utfordrer stereotypien
Sponset

Den siste tiden ser vi at det har vært et økende fokus på å fremme kjønnsbalansen i næringslivet. I de fargerike lokalene til IT- og konsulentselskapet Computas er fire av ni direktører i ledergruppen, og halve mellomledelsen, kvinner.

HR direktør, Christine Langbråthen understreker at de først og fremst ansetter flinke folk, men at mangfold og kjønnsbalanse er bra for arbeidsmiljøet. Selskapet viser til svært sterke resultater i sine medarbeiderundersøkelser.

– Jeg har jo sett at det er en majoritet av menn i IT-bransjen, men jeg har egentlig ikke brydd meg om at det var flere gutter enn jenter i klassen da jeg studerte tekniske fag, sier Angeliqa Axelsson, som er ansatt i avdeling for data science, hvor hun jobber med maskinlæringsprosjekter.

– På universitet syntes jeg rett og slett at programmering og utvikling var gøy, og noe jeg var god på og da var det naturlig for meg og fortsette med det i Computas, og jeg trives veldig godt, sier Axelsson.

I fjor utgjorde 40 prosent av rekrutteringen kvinner.

– Jeg tror det er veldig mange jenter som ikke vet hva det vil si å jobbe i IT-bransjen, forklarer Langbråthen.

– Når vi reiser rundt på universiteter og høgskoler prøver vi å vise litt mer hvordan hverdagen er hos oss. Som at du kan ha mye kontakt med kunder, at det kan være en kreativ bransje, og samfunnsnytten av det vi gjør. Det er ikke bare å sitte inne i en krok og kode, sier hun.

Rom for å være kreativ

Selskapet, som er ansatteid, er en norsk leverandør av IT-løsninger og rådgivningstjenester innen teknologisk innovasjon. De leverer verdiskapende og samfunnsnyttige løsninger til både offentlig og privat sektor.

Det er derfor behov for mange ulike perspektiver i selskapets prosjekter. Kristina Dorothea Drivdal er nyansatt i avdelingen for digital rådgivning, med bakgrunn i PR og informasjon.

– Jeg begynte i desember, så jeg er fortsatt veldig fersk. Jeg har ingen tung teknisk bakgrunn, sier Drivdal, og er enig i at hun kan være et eksempel på at man ikke må være tall- og kodenerd for å kunne jobbe i tech-bransjen.

– Jeg har hele tiden vært nysgjerrig på mulighetene som finnes i denne digitale transformasjonen som har tatt samfunnet vårt med storm, sier hun, og legger til at hun ikke hadde gjort seg noe sterkt ønske om å skulle gå inn i en tung teknisk bransje, men dess mer hun ble kjent med selskapet, jo mer spennende hørtes det ut å jobbe i denne bransjen.

– Her gis det rom for å være kreativ, og vi tester ut ting på helt andre måter enn hva jeg har vært borti tidligere, sier Drivdal.

Farger i alle etasjer

I fjor flyttet selskapet hovedkontoret fra Lysaker til Oslos travleste gate. Fra takterrassen ser de ned på Karl Johan, med Stortinget som nærmeste nabo. I de nye lokalene valgte de å male de tre etasjene i hver sin farge.

– Storebrand Eiendom som er huseier reagerte voldsomt da vi nevnte at vi skulle ha gule, grønne og blå tak, de trodde jo nesten det hadde klikka for oss, men de ble veldig positivt overrasket da de så helheten i de ferdige lokalene, sier Langbråthen.

Mest spent var de på den gule etasjen, men alt er nøye gjennomført, og det er en rød tråd gjennom hele konseptet. – Dette er profilen vår, og disse fargene gjenspeiler vår identitet. Vi tok denne identiteten inn i selve bygget.

– Og vi merker jo at det gir oss ekstra energi å gå inn her, legger testleder Anne Birgit Ro til. Hun har jobbet i Computas i elleve år, og forteller at hennes rolle som testleder har endret seg stort fra da hun startet.

– Før var det mye mer tradisjonelt. Vi satt med prosjekter som kanskje hadde tre til fire leveranser i året. Mye av mitt arbeid dreide seg om å utarbeide teststrategier, samt planlegging, gjennomføring og rapportering av testfasene mens nå leveres det mye hyppigere i nesten alle prosjekter, og vi jobber mye mer smidig.

Testingen har de siste årene blitt mer automatisert, og som testleder jobber man mer med metodikk og prosessforbedring enn tidligere.

– Det som er gøy med testledelse er at du jobber både med det tekniske og det funksjonelle. Du må kunne snakke med både utviklere, tekniske eksperter,

prosjektledere, løsningsarkitekter, kunden og brukerne, og ulike mennesketyper med ulik teknisk kompetanse. Testlederen er på en måte bindeleddet i det hele. Det er veldig gøy, sier hun.

Fokus på mangfold

– Vi er opptatt av at du skal være flink, og så skal du ha rett profil. Personligheten og holdningene er viktig, sier Langbråthen, og forteller at de er stolte av kulturen selskapet har bygget gjennom flere år, med fokus på fagmiljø, samarbeid og trivsel.

– Vi har også mangfold med innslag av flere nasjonaliteter, god spredning i alder og i faglig bakgrunn og erfaring, forklarer hun.

Salgsdirektør Michael Sund er enig. – Når vi er ute og snakker med andre kommer vi i kontakt med mange forskjellige mennesker med bakgrunn i alt fra astrofysikk til sykepleie.

– En ting er domeneforståelse, men du må også klare å se annerledes på problemstillingene vi møter og angripe dem på nye måter. Det merker vi i prosjektene våre når kundene opplever at vi ikke har en fast måte å løse oppgavene på, men viser at vi klarer og komme med nye, kanskje uventede løsninger. Akkurat dette viser mangfoldet vårt, sier han og forteller at du trenger ikke være IT-ingeniør fra NTNU for å jobbe her.

– Vi har en langt bredere rekruttering enn det.

Av Julie Malvik

Neste artikkel