Home » Kvinner i karrieren » Ønsker flere kvinner inn i teknologibransjen
Sponset

Elisabeth Espås Forsberg (37) startet i Kongsberg Gruppen som nyutdannet ingeniør i 2011. Allerede på ansettelsesintervjuet skjønte hun at dette var en bedrift med mange muligheter.  

– Da jeg søkte ny stilling i Kongsberg Gruppen var jeg høygravid, og ble møtt av en avdelingsleder som syntes at det var helt topp! Jeg fikk et veldig godt inntrykk av selskapet. Det er nå ni år siden jeg startet i Kongsberg Gruppen, og jeg trives godt med spennende og interessante arbeidsoppgaver som jeg får jobbe med hver dag.  

Klare mål 

I likhet med andre teknologitunge selskaper har Kongsberg Gruppen utfordringer med at andelen jenter som velger teknologifag på skolen fortsatt er lav. I 2018 var det registrert 19,9 prosent jenter på ingeniørfag. I dag jobber selskapet målrettet for å få flere jenter til å velge ingeniørfag på skolen. Ved NTNU i Trondheim sponser selskapet jenteprosjekt ADA. Dette prosjektet skal bidra til å rekruttere og motivere jenter i IKT-bransjen.

Mange muligheter  

Kongsberg Gruppen mener mangfold og likestilling er verdiskapende og gir økt konkurransekraft i markedet. Derfor arrangerer selskapet en årlig samling de kaller Female Forum – en intern samling for kvinnelige ledere i Kongsberg Gruppen. Formålet med samlingen er å inspirere og motivere flere kvinner til å bli ledere i den teknologitunge industrien.  

 – Jeg ble vist tillit veldig raskt og har hele tiden fått mer og mer ansvarsfulle oppgaver. Du må prestere for å lykkes og for å få tillit i prosjektene. Støtten jeg får fra min leder og andre prosjektledere er veldig god. Her får jeg mulighet til å ta avgjørelser og til å prøve og feile. Det er gode karrieremuligheter her også, forteller Elisabeth. 

Av Tom Backe

Neste artikkel