Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Ønsker flere kvinnelige ledere i finansbransjen
Kvinner i karrieren

Ønsker flere kvinnelige ledere i finansbransjen

Foto: Getty images

Finans Norges årlige undersøkelse, viser at bransjen har rundt 32 prosent kvinnelige ledere. Det er et tall som har stått på stedet hvil i åtte år. Det ønsker Turid Solvang og Alexandra Morris å gjøre noe med.

Etter å ha blitt presentert for Women in Finance Charter UK, bestemte Turid Solvang, daglig leder i Future Boards, og Alexandra Morris, investeringsdirektør i Skagen, seg for å ta det til Norge. Sammen med toneangivende aktører i bransjen, inkludert Finans Norge, Verdipapirfondenes forening, Verdipapirforetakenes Forbund og Norsk Venturkapitalforening, lanserte de Kvinner i Finans Charter i Norge høsten 2021.

Målet er å øke andelen kvinner i lederposisjoner og spesialistfunksjoner i finansindustrien i Norge. Selskapene deler erfaringer om hvordan man kan få til bedre kjønnsbalanse i styrer og toppledelse. I dag har 57 selskaper signert.

Turid Solvang

Daglig leder i Future Boards

Alexandra Morris

Investeringsdirektør i Skagen

Har sovnet litt

Engasjementet var stort i 2004 og 2005, da debatten om kjønnskvotering av styrene i allmennaksjeselskapene raste.

– Så sovnet vi litt. Mange tenkte at kjønnsbalanse i styrene også ville få innvirkning på andel kvinner i lederposisjoner. Men vi ser at hvis vi glemmer å snakke om det, så skjer det lite, sier Solvang.

Et lederansvar

Morris sier det er en gåte hvorfor det fortsatt er færre kvinner enn menn i lederstillinger. Undersøkelser viser at kvinner i finansbransjen er like interessert i karriere som menn.

– Kvinner tar høyere utdannelse og er ærgjerrige i sine jobber, mens menn i større grad høylytt melder seg til mer ansvar. Kvinner tenker kanskje oftere at bare jeg gjør en god jobb, så blir jeg nok sett, sier Morris.

Hun understreker at lederne må ta ansvar og se hele bedriften, også dem som ikke rekker opp hånden.

– Kanskje må man bruke noen måneder ekstra på å finne rett kvinne til jobben. Jeg er ikke i tvil om at man finner en kvinne hvis man vil. Man må bare heve blikket og lete litt, sier hun.

Bedrifter som signerer, forplikter seg til å følge fire prinsipper:

1. De skal ha ett medlem i lederteamet som har dedikert ansvar for å følge opp kjønnsbalanse og inkludering.

2. De skal sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivå.

3. De skal ha en ambisjon om å knytte måloppnåelse til avlønning.

4. De må publisere status og fremgang mot målene på egen hjemmeside og til Kvinner i Finans Charter.

Av Marte Frimand

Next article