Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Norsk softwareselskap har en kvinneandel på 46 prosent
Sponset

Softwareselskapet Admincontrol har tillit og åpenhet fundamentert i bedriftskulturen. Det tiltrekker seg de best kvalifiserte folkene – som også gir mangfold i staben.  

– 46 prosent kvinner er veldig høyt i en ellers mannsdominert bransje, sier Møyfrid Øygard, daglig leder i softwareselskapet Admincontrol.  

Selskapet utvikler og tilbyr en smart og sikker plattform for styring og ledelse. Løsningen inkluderer styreportal og datarom som gir tilgang til å dele, diskutere og behandle informasjon på en kryptert og sikker måte.  

Mangfold i kjønn og nasjonalitet 

I en raskt utviklende bransje er det alfa og omega å ha kompetente og motiverte ansatte, fortsetter Øygard. Dette, sammen med formidling av verdier og arbeidskultur, har de fokus på under rekrutteringen – og resultatet har vært en svært mangfoldig arbeidsstab. I tillegg til den høye kvinneandelen er det ansatte fra over ti forskjellige nasjoner på de to norske kontorene, forteller hun.  

– Vi rekrutterer ikke aktivt på mangfold, men vi har likevel lykkes med dette siden vi aktivt går inn for å finne de beste.

Suksessen innen rekruttering tror hun også er knyttet til bedriftens verdigrunnlag, som er godt fundamentert i alt fra ansettelsesprosessen til det daglige arbeidet. Øygard kaller det en verdibasert ytelseskultur.  

– Det betyr at vi utfordrer våre ansatte, og setter krav for å nå gitte mål, og samtidig stoler på at hver person yter sitt beste uten detaljstyring og regler. Det handler om tillit og engasjement.  

Dette er også fundamentert i selskapets uttalte kjerneverdier; «Smart, Passion, Trust».  

– Vi legger kontinuerlig vekt på verdiene våre, og de sitter under huden på alle ansatte.  

Dyktige folk vil ha tillit 

Hun tror tilliten til ansatte, autonomi i arbeidet og forventet engasjement, er nøkkelen til å finne de mest kompetente og engasjerte ansatte.  

– Jeg tror ikke de beste folkene ønsker å bli diktert, og tillit og åpenhet appellerer til kompetente og motiverte folk. Man begynner ikke her fordi man bare skal ha en jobb – det handler om å være overbevist om av jobben er viktig, og at man får mye mer ut av folk hvis man viser tillit samtidig som man er tydelig i krav og forventninger.  

Hun mener arbeidskulturen også er med på å tiltrekke seg mangfold – spesielt kvinner.  

– Jeg tror den høye kvinneandelen også kommer av at kvinner oppriktig trives på jobb hos oss, og det smitter over til potensielle kandidater i deres nettverk.  

Og verdiene og kulturen, som tiltrekker dyktige ansatte og gir gode resultater, er alles ansvar, påpeker hun.  

– Det er ikke kun noe lederne forfekter – det er noe vi alle lever og jobber med hver eneste dag.  

Et raskt voksende teknologiselskap med unik kultur og lagånd

Admincotrol er stedet hvor ansatte genuint bryr seg om hverandre, samtidig som vi har fokus på å bygge sterke faglige team. Medarbeidertilfredsheten måles kontinuerlig, og er særdeles høy.

Besøk hjemmesiden vår for å bli bedre kjent med oss: career.admincontrol.com

Av Morten Risberg

Next article