Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Mulighet til å påvirke
Sponset

For Veronica Kongevold (32) var det ønsket om å sette teori ut i praksis som førte henne til industrien og smelteverket i Kvinesdal.

Kongevold, som har en Mastergrad i mikrobiologi, har helt siden hun var liten ønsket å ta vare på miljøet. Siden juni 2017 har hun jobbet for Eramet Norway, først som kjemiker og siden oktober 2019 som miljøingeniør. Eramet Norway er en av verdens mest klima- og miljøvennlige produsenter av manganlegeringer.

– Dette er en spennende periode for prosessindustrien. Vi står overfor noen store utfordringer for å nå målene for et lavutslippssamfunn. Vi har et stort behov for å ta i bruk og utvikle ny miljøteknologi, og vi samarbeider tett med forskningsinstitusjoner, andre bedrifter og leverandører for å finne innovative løsninger, sier Kongevold.

Ambisiøse mål

Som miljøingeniør er Kongevold en av de som jobber med å sørge for at Eramet Norway er en ønsket aktør også i fremtiden. Mangan brukes for å øke stålets styrke, seighet og varmehandlingsegenskaper, og er helt nødvendig for å lykkes med det grønne skiftet. I 2018 etablerte Eramet Norway «Veikart mot 2030 og 2050» med ambisiøse mål innen klima, miljø, energi og sirkulærøkonomi.

– En utdannelse innen naturvitenskap har gitt meg et godt grunnlag som jeg har nytte av i mitt arbeid. Jeg er skikkelig gira for å komme på jobb hver dag, fordi den gir meg mulighet til å arbeide tett på de store samfunnsproblemene. Jeg kunne ikke be om en bedre jobb. Vi legger for eksempel inn stor innsats i å kunne nyttiggjøre oss av våre sidestrømmer. Dette er en kompleks omstilling som krever et tverrfaglig samarbeid for å løse, sier Kongevold.

Vil øke kvinneandelen

Selv med en bestefar som jobbet på smelteverket var det ikke gitt at Kongevold skulle jobbe her. I likhet med mye annen industri, er bedriften fortsatt veldig mannsdominert med en kvinneandel på 14 prosent. Eramet Norway jobber aktivt med å øke mangfoldet i arbeidsstyrken, og selskapet har som mål om å øke kvinneandelen til 30 prosent.

– Kvinner er en stor del av kompetansebasen, og vi trenger dem. Vi leter etter de store løsningene innen blant annet klima, miljø og sirkulærøkonomi. Det er dessverre for liten kjennskap til hvilke karrieremuligheter som ligger innenfor prosessindustrien, avslutter Kongevold.

Tekst: Carin Pettersson, Eramet Norway

Next article