Home » Kvinner i karrieren » Kvinner er løsningen på landets kompetanseunderskudd
Kvinner i karrieren

Kvinner er løsningen på landets kompetanseunderskudd

Foto: Unsplash

Norge lider av en kronisk mangel på teknologer. Tre av fire bedrifter trenger mer IKT-kompetanse, og behovet vil vokse med 66 prosent innen tiåret er omme. Situasjonen er alvorlig, og går på økonomien, omstillingen og jobbskapingen løs.

Samfunnsøkonomisk analyse la tidligere i år frem en rapport som så på etterspørselen etter, og tilbudet av, IKT-kompetanse i det norske arbeidslivet.  Konklusjonen viste at kompetanseunderskuddet er stort, og at det er økende.

Øystein Eriksen Søreide

Administrerende direktør i Abelia

Risikerer et verditap

Det rammer økonomien. Hvis man ikke klarer å fylle gapet mellom antallet arbeidstakere med riktig kompetanse og etterspørselen fra arbeidslivet fram mot 2030 risikerer vi et verditap på 2,2 milliarder kroner. Hvert år.

Det rammer omstillingsevnen. Rapporten viser at IKT-næringene har bidratt til 80 prosent av den samlede produktivitetsøkningen fra 2003–2017. Om denne evnen svekkes vil omstillingen kunne stoppe opp. Teknologene er blant spydspissene i omstillingen av Norge.

Skal vi lykkes, må vi få flere kvinner til å velge teknologi.

Det rammer jobbskapingen. Allerede i dag må annenhver teknologi- og kunnskapsbedrift utsette eller kansellere utvidelser. Det har vi ikke råd midt i en jakt på smartere og grønnere alternativer til oljesektoren.

Kvinner må velge teknologi

Vi må altså tette det teknologiske kompetansegapet. Skal vi lykkes, må vi få flere kvinner til å velge teknologi.

Hvis vi skal ha de beste hodene til å løse samfunnsutfordringene, kan vi ikke bare rekruttere fra halve befolkningen.

Det er altfor få kvinnelige teknologer i Norge. Fra 2013 har andelen kvinner som jobber innen IKT økt fra 17 til 29 prosent. Utviklingen går riktig vei, men det er fortsatt vesentlig flere menn enn kvinner som jobber i denne bransjen.

Gode forbilder

Abelia har vært engasjert i denne problemstillingen i mange år. Sammen med ODA-Nettverk kårer vi hvert år Norges 50 fremste tech-kvinner i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen. Det gjør vi for å løfte frem gode forbilder, som kan inspirere flere kvinner til å velge teknologi. Vi gjør det for å vise hva teknologiyrket egentlig er, og at karrieremulighetene er mange, spennende og varierte.  

Hvis vi skal ha de beste hodene til å løse samfunnsutfordringene – og sikre at Norge lykkes med grønn omstilling – kan vi ikke bare rekruttere fra halve befolkningen. Vi trenger flere teknologikvinner!

Abelia er NHOs landforening for kunnskaps- og teknologivirksomheter. Les mer om dem her!

Neste artikkel