Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Kvinner, likestilling og mangfold
mangfold

Kvinner, likestilling og mangfold

Kvinne
Kvinne
Foto: Getty Images

Hvorfor er det så viktig å styrke kvinners rolle i næringslivet? Kristine Hofer Næss, styreleder i ODA, Nordens ledende møteplass for kvinner i tech, gir svar.

Hvorfor er det så viktig å styrke kvinners rolle i det norske næringslivet?

I Norge har vi fortsatt et svært kjønnsdelt arbeidsmarked, der det i enkelte bransjer er svært lav kvinneandel. I IT og tech er det eksempelvis under 30 prosent kvinneandel, og enda lavere andel er det i toppledelsen med kun 22 prosent. Når teknologi skal løse noen av de store sammfunnsutfordringene innen for eksempel helse og miljø er det så enkelt som at vi trenger de beste fra hele befolkningen, ikke halve.

Hva er deres beste tips til bedrifter for å jobbe mot likestilling og mangfold?

Etter mange års arbeid med kvinneandel har vi i ODA sett at det starter med at toppledelsen setter mangfold som en konkret målsetning og kommuniserer denne tydelig, inkludert tallfestede mål som de følger opp på. Du får det du måler! Dernest er det å muliggjøre fleksibilitet i hverdagen, både i tid og sted, viktig for moderne medarbeidere, kvinner som menn –  det er hva du leverer som teller. Vær også transparent om lønns- og forfremmelsesprosesser, samt ha fokus på ubevisst diskriminering, der dere for eksempel ser over ansettelsesannonser og kontrakter en gang til og tar en ærlig vurdering av hvor kjønnsnøytrale de er.

Og sist, men definitivt ikke minst: Invester i kvinnelige talenter, som er like ambisiøse, men kanskje må bli pushet litt ekstra, særlig til å ta resultatansvar. Og synliggjør rollemodellene i og utover egen organisasjon.

Hvis vi tenker fremover, hvilke endringer i samfunnet skal til for at Norge skal bli mer likestilt enn det vi er i dag, hva gjelder både mellomledelse og toppledelse?

Mangfold er høyere på agendaen enn noen gang, både på grunn av ulike strukturelle tiltak de siste årene som pappaperm og styrekvote, men i enda større grad fordi erfaringer og studier viser at det lønner seg! Det er blant annet en sterk korrelasjon mellom mangfold og innovasjon.

Mangfold i toppledelse er en større utfordring i privat sektor enn i det offentlige. For at utviklingen skal gå raskere er det derfor viktig at store aktører, inkludert det offentlige, setter krav om kvinneandel hos sine leverandører og at næringslivet må rapportere på mangfold på ulike nivåer.

avatar

Kristine Hofer Næss

Styreleder i ODA

Next article