Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Kvinner i tech – avgjørende for et likestilt samfunn
Kvinner i karrieren

Kvinner i tech – avgjørende for et likestilt samfunn

Foto: Unsplash

Hele livet har jeg vært mer eller mindre oppmerksom på hvordan jenter og gutter blir tiltalt og omtalt ulikt, og oppfordret til ulike ting. Observasjonene mine har fortsatt gjennom hele utdanningsløpet og karrieren min.

Da jeg studerte teknologi i New York, merket jeg meg at jeg bestandig var den eneste kvinnen tilstede på konferanser. Selv hvis jeg skulle holde foredrag fikk jeg spørsmål om jeg var en del av personalet.

Isabelle Ringnes

Grunnlegger av Equality check og TENK

Ved en anledning ble jeg introdusert på en scene som hele Norges tech-babe foran en fullsatt sal med menn i dress, etter at min mannlige kollega med mindre erfaring ble introdusert som ekspert.

Disse episodene har gjort meg har provosert meg, fordi med bitte små ubevisste kommentarer ble jeg stadig påminnet om at dette var en bransje jeg ikke hørte hjemme i.

Få kvinner i bransjen

Overalt i hele verden er kvinner sterkt underrepresentert i teknologibransjen. Det er få kvinnelige gründere, få kvinner i IT-stillinger og enda færre kvinner i ledende teknologiroller. Under ti prosent av tekniske utviklere er kvinner, og andelen som fullfører teknologistudier er under 20 prosent.

Å forstå teknologi er en viktig del av det å forstå samfunnet.

Samtidig er teknologi i ferd med å bli ryggraden i alt vi driver med. Å forstå teknologi er en viktig del av det å forstå samfunnet. De som styrer teknologien, styrer fremtiden. Om ikke kvinner og jenter tar større del av den teknologiske utviklingen kan mye av likestillingskampen ha vært forgjeves.

Om det kun er hvite menn som utvikler morgendagens løsninger så betyr at det finnes en hel masse perspektiver – trolig mer enn 50 prosent av befolkningen som ikke vil bli hørt, sett eller inkludert i fremtidens løsninger. Slik kan det ikke bli.

Flere kvinner til tech-bransjen

Teknologisk interesse er ikke noe man er født med. Den skapes gjennom kultur og eksponering. At samfunnet forteller oss at vi passer inn. Vi interesserer oss for det rollemodeller og venner interesserer seg for, og det menneskene rundt oss forteller oss at vi skal interesse oss for. Vi må gjøre alt for å tiltrekke flere kvinner og minoriteter til tech-bransjen, og vi må engasjere flere til å ta plass i denne revolusjonen.

Vi interesserer oss for det rollemodeller og venner interesserer seg for, og det menneskene rundt oss forteller oss at vi skal interesse oss for.

Vi vet ikke hvordan verden vil se ut om ti år, men vi vet at teknologi kommer til å være den avgjørende faktoren. For at Norge skal kunne ha en bærekraftig økonomi må hele arbeidsstokken ta del i mulighetene teknologi gir. Vi vil se en betydelig utvikling innen viktige samfunnsområder som helse, utdanning, klima, og landbruk, men også innen konvensjonelle næringer som mote, media, underholdning, og reiseliv vil teknologiske ferdigheter være høyt etterspurt. Verden og Norge har ikke råd til å gå glipp av halve arbeidsstokken.

Fremtiden er teknologisk. Den er det helt essensielt at også vi er med å forme. Velg teknologi og bidra til å gjøre verden et bedre sted for alle!

Skrevet av: Isabelle Ringnes

Next article