Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Kjønnsbalanse gir resultater
Kvinner i karrieren

Kjønnsbalanse gir resultater

Arne Fredrik Håstein, Nestleder Finansforbundet. Foto: Morten Brakestad

– Å jobbe i finans er attraktivt, der ansatte har store muligheter for kompetanseheving og utvikling.  Men det er fortsatt en vei å gå når det gjelder likestillingsarbeidet i næringen, sier Arne Fredrik Håstein, nestleder i Finansforbundet.  

Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn er redusert fra 21 prosent i 2010 til 15 prosent i dag. Andelen kvinnelige ledere har hatt en svak økning fra 32,3 prosent i 2015 til 34 prosent i 2022.

– Bransjen går i riktig retning, men det går for tregt og vi savner flere initiativ som gjør en forskjell, sier Håstein.

Mer likestilt og mangfoldig næringsliv

Finansforbundet ønsker å bidra til at bransjen selv tar ansvar og ser muligheter i et mer likestilt og mangfoldig næringsliv.

– Kjønnsbalanse i ledelsen har vist seg å være god business for de selskapene som tør å satse. Det handler om å skape en kultur og et arbeidsmiljø som stimulerer til karriereutvikling for alle ansatte, sier Håstein. 

For å kunne jobbe målrettet med likestilling, har Finansforbundet støttet forskning på temaet i samarbeid med CORE – Senter for likestillingsforskning. Rapportene viser at en av de viktigste barrierene for likestilling i finans er tilrettelegging for foreldreansvar, spesielt i yrker med storkunde- eller porteføljeansvar. 

I disse rollene, hvor det er færrest kvinner og mest forskjeller i lønn, er karriere- og lønnsutviklingen relativt lik inntil ansatte får barn. Forskjellene øker markant etter første foreldrepermisjon.  

Kjønnsbalanse i ledelsen har vist seg å være god business for de selskapene som tør å satse.

– Dette skjer delvis på grunn av måten bransjen er organisert på, sier Håstein.

– Kundeansvaret ligger på den individuelle ansatte og en stor del av inntekten er basert på egne resultater. Når kvinner tar lengre permisjon enn menn, opplever mange at de må bygge seg opp fra bar bakke med ny portefølje når de kommer tilbake igjen på jobb, sier han. 

Lønnstrinn for foreldrepermisjon

I 2018 fremforhandlet Finansforbundet ett automatisk lønnstrinn for alle som tar ut mer enn fem måneder foreldrepermisjon. Dette kommer i tillegg til årlige lønnsopprykk. I 2019 så vi at andelen menn som tok foreldrepermisjon økte betydelig.

– Dette er noe som forhåpentlig vil jevne ut noen av de lønnsforskjellene vi har i finans på lang sikt. Men det trengs mer for å skape en mer fleksibel arbeidssituasjon for alle ansatte. 

– Vi er godt fornøyde med fremgangen når det gjelder foreldrepermisjon, men vi etterlyser ytterligere tiltak for å gjøre det enklere for alle å kombinere karriere og familieliv, sier Arne Fredrik Håstein.

– Vi ser at en del bedrifter i finans har begynt å innføre teamansvar for kunder og mer kollektive bonusordninger. Dette er positive tiltak for karriereutvikling og fleksibilitet i arbeidsdagen for både kvinner og menn, avslutter han. 

Next article