Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Jobber målrettet for en bedre kjønnsbalanse
Sponset

Kommunalbanken (KBN) har jobbet systematisk over tid for å øke antall kvinnelige ansatte. I dag er kvinneandelen 38 prosent, og banken kan vise til blant annet kvinnelig styreleder, administrerende direktør, finansdirektør, teknologidirektør og direktør for risikostyring.

– Jeg tror at kjønnsmessig mangfold skaper et bedre arbeidsmiljø og en bedre kultur. KBN har sterkt fokus på dette og er opptatt av å ha en kjønnsbalanse som er god. Men generelt syns jeg det er litt rart at vi ikke har flere kvinner i den norske finansbransjen. Vi jobber for eksempel mye mot finansmiljøet i London og der er kvinneandelen langt høyere enn her hjemme, sier Kristine Henriksen Lien som er senior porteføljeforvalter ved Treasury i KBN.

Kristine, som har jobbet i KBN siden 2010, forteller at hun lenge har vært en av veldig få kvinner i kapitalmarkedsavdelingen.

– Det å være i mindretall har alltid vært min arbeidshverdag så lenge jeg har vært i finansbransjen, men ikke noe jeg nødvendigvis tenker så mye på i det daglige. Jeg har aldri følt at det å være kvinne har vært ufordelaktig. På noen områder er det kanskje litt enklere å samarbeide med menn, for da kan man være mer direkte uten at det oppfattes feil, fortsetter hun.

Kristines ferske kollega og navnesøster Kristine Fausa Aasberg, begynte som porteføljeforvalter i samme avdeling tidligere i år.

– Jeg stortrives i stillingen. Her treffer jeg mange interessante og ikke minst veldig faglig sterke mennesker som jeg lærer noe nytt av hele tiden. Selv om det bare er Kristine og meg som er kvinner i kapitalmarkedsavdelingen, så syns jeg at det totalt sett er ganske bra med kvinner i KBN, forteller hun.

KBN (Kommunalbanken AS)

• KBN er kommunenes viktigste finansieringspartner
• Et av Norges største finansforetak med 500 mrd. i forvaltningskapital
• En av Norges mest aktive utstedere av grønne obligasjoner

Les mer på kbn.com

Metodisk arbeid over tid

Ola Melby, som er HR-sjef i KBN, forteller at banken har arbeidet lenge og systematisk for å bedre kjønnsbalansen.

– I praksis har vi for eksempel sett på hvordan vi kan forme ordlyden i stillingsannonser for å appellere bedre til kvinner. Vi har prøvd å skape miljøer der det er flere kvinner. Også må jeg nevne alle de gode, kvinnelige rollemodellene vi har i KBN. Vi er stolte over at flere av de viktigste posisjonene i banken er besatt av kvinner, som styreleder, administrerende direktør, finansdirektør, teknologidirektør og direktør for risikostyring.

Ola Melby

HR-sjef, KBN

– Målsetningen vår er å ha minst 40 prosent av begge kjønn både i hver avdeling og for organisasjonen som helhet. Vi er ikke helt i mål enda, men vi er på veldig god vei, forklarer han.

En spennende og utviklende bransje

Kristine Henriksen Lien synes det er rart at så få kvinner ønsker seg til frontfinans og tror det kan skyldes en stigmatisering av bransjen.

– Mange tror nok at man må være på en bestemt måte for å kunne ha en slik jobb. For eksempel at du må være ekstremt tøff, ha spisse albuer og at du må jobbe fryktelig mange timer for å lykkes. Disse egenskapene appellerer nødvendigvis ikke akkurat så godt til kvinner og man tenker nok at det ikke er så forenelig med det å ha familie. Det er veldig synd hvis dette er det etterlatte inntrykket, for finansbransjen er en bransje som både er spennende, utviklende med varierende oppgaver og ikke minst gøy å jobbe i. Jeg har selv to svært aktive barn og opplever ikke det som et hinder for å jobbe i denne bransjen.

– Her finnes det også masse flotte mennesker med sterk faglig kompetanse og god samarbeidskultur. Med andre ord er det mye mindre skummelt enn mange kanskje kan se for seg, avslutter hun.

Vi finansierer morgendagens lokalsamfunn

Trenger dere finansiering til helse og omsorg, skole, eller vann og avløp? Vi skreddersyr løsninger til deres behov.

Av Tom Backe

Next article