Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Isabelle Ringnes: Teknologievangelisten
kvinner i tech

Isabelle Ringnes: Teknologievangelisten

Isabelle Ringnes
Isabelle Ringnes
Foto: Kristoffer Myhre

Den anerkjente gründeren har tatt en synlig rolle for å inspirere og motivere flere kvinner til å velge teknologi ved å ta problemet ved roten.

— Interessen for teknologi startet da jeg tok en master i media og ledelse i New York i 2012. Det gikk opp for meg hvor enormt viktig teknologi er for samfunnet, for mennesker og for fremtiden. Jeg ble fascinert av hvordan det endrer måten vi jobber, lever og kommuniserer på, sier Isabelle Ringnes, som er gründer av TENK, og selskapet #hunspanderer.

Ringnes ble raskt oppmerksom på hvor få kvinner det fantes i bransjen, og det ble viktig for henne å ta en synlig rolle for å motivere flere kvinner til å velge teknologi, og la seg inspirere av mulighetene teknologi bringer med seg.

I 2015 ble TENK grunnlagt av Isabelle Ringnes sammen med Camilla Bjørn for å invitere kvinner på en læringsreise i teknologiens verden.

Tar problemet ved roten

— Da jeg var i Oslo på besøk fra New York i 2015 ble jeg skuffet over hvor få som var opptatt av teknologi, og hvor lite det ble snakket om. Jeg ønsket å stimulere den offentlige samtalen om hvordan teknologi vil forme fremtiden vår, men for meg var det enda viktigere å inkludere flere kvinner til å ta del, sier Ringnes.

TENK arrangerer blant annet TENK Tech Camp og Girl Tech Fest for å rette seg mot den yngre målgruppen, og håper med det at flere jenter i fremtiden skal velge teknologiske studier.

— Det er generelt alt for få kvinner i teknologibransjen, men også på studiene. Skal antall kvinner oppover i bransjen øke, er man nødt til å begynne i studiene – og med det styrke interessen ved å ta problemet ved roten. Vi ønsker å rette oss mot unge jenter, og inspirere dem til å se mulighetene som ligger i teknologi, og ikke minst lære dem hva det innebærer å bidra til å åpne perspektivet deres. Aller viktigst er å vise frem et mangfold av rollemodeller innen bransjen, som det i dag er mangelvare av. Det er viktig at unge jenter kan se seg selv i spennende roller i fremtiden.

Inspirert av Emma Watson

Ringnes startet også #hunspanderer samme år etter at hennes co-founder Marie hadde hørt Emma Watson tale i FN med hennes #heforshe-kampanje.

— Hun sa; hvis ikke oss, hvem? Hvis ikke nå, når? Med de ordene engasjerte hun mange, deriblant meg. Dermed bygget vi får egen greie, verken uten erfaring eller strategi. Vi begynte på sosiale medier, og ble senere til en organisasjon. I dag er et fullverdig selskap, etter at vi spisset kampanjen mot næringslivet i 2017.

Fra deres første kampanje, til 2017 skjedde det et merkbart skifte, og Ringnes så en genuin vilje og mobilisering i næringslivet som kunne omgjøre innsikt til handling.

— Problemet er at det finnes lite forskning på løsninger – altså tiltak som vil bidra til å øke kjønnsbalansen i bransjen. Derfor bestemte vi oss for å starte AS ShesGotThis og Balancetool som skulle bygge broen mellom forskningsmiljøer og næringslivet, og dermed finne løsninger som kunne hjelpe selskaper gjennom vår tech-plattform.

Ringnes ble kåret til «Inspiring Fifty Women in Tech» og ble i 2017 én av seks nordmenn blant de hundre mest innflytelsesrike menneskene innen nordisk teknologi.

Aksepter hvem du er

— Jeg har ofte reflektert over hvor mange andre flinke mennesker som fortjener slike utmerkelser, men som ikke har fått det. Derfor er det veldig hyggelig å bli anerkjent på bakgrunn av de resultatene som er oppnådd, og arbeidet som er lagt ned på dette. Jeg har valgt å ta en synlig rolle i de sakene jeg brenner for fordi jeg mener det er viktig å bruke stemmen sin når du har kunnskap og lidenskap for noe. Jeg mener det kan bidra til å bringe samfunnet videre, og at flere perspektiver kommer frem i lyset – noe som er essensielt i et demokrati.

— Mitt råd er å forsøke å droppe jaget etter det perfekte. Aksepter hvem du er, og vit at det er bra nok. Si likevel ja til ting du ikke er god på, men som du har lyst til å gjøre. Alt kan læres. Kunnskap er makt, så kontinuerlig læring vil bli et kriterium for de som lykkes i fremtiden. Søk ny informasjon, flere perspektiver, og vær åpen for nye måter å løse ting på, avslutter Ringnes.

Av Andreas Aguilera Myrvold

Next article