Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Stort forskningsprosjekt skal sørge for trådløs overvåkning av havet og strukturer under vann
Sponset

I dag er det utfordrende å kommunisere trådløst under vannoverflaten, og sensorer blir per i dag som oftest kablet, eller de er brukt til datainnsamling bare i korte tidsrom. Det nyskapende prosjektet SFI Smart Ocean har som mål å etablere et trådløst observasjonsnettverk som skal overvåke miljøet under vann og gjøre det mulig å hente informasjon over tid.

Det er Universitetet i Bergen som står som vertskap bak satsningen som består av et stort team med bra fordeling av kvinnelige og mannlige forskere fra ulike nøkkelbedrifter og forskningsinstitusjoner.

– Det finnes mange dyktige teknologer, både kvinner og menn, med ulike vurderinger. Sammen blir det er fin balanse, noe som er viktig i alle grupper. Begge kjønn bør være representert i slike prosjekter, sier sjefsforsker Marie Bueie Holstad ved NORCE i Bergen, en av partnerne ved prosjektet. Hun er teknologiansvarlig og nestleder i senteret.

Kollega Camilla Sætre ved UiB er enig og bekrefter at ulike personligheter utfyller hverandre.

– Når du har mange forskjellige typer mennesker, både når det gjelder etnisitet, alder og kjønn, får du ulike perspektiver på ting. Dette er et godt utgangspunkt for innovasjon.

Les mer om SFI Smart Ocean og hvordan de vil lage et smartere hav

Mange muligheter innenfor teknologistudiet

Sætre har en bakgrunn innenfor fysikk og grunnforskning, samt en PhD i romfysikk. Hun har vært med i prosjektet fra starten av, og er både forsker og arbeidspakkeleder i Smart Ocean.

– Når du er student kan det virke litt skummelt og usikkert hvilket yrke du ender opp med, og jeg har selv hatt mulighet til ulike typer jobber. Det er utrolig mange stillinger du kan ha innenfor fysikk og teknologi. Det å kunne kombinere forskning sammen med det å undervise er fint, og jeg føler jeg har drømmejobben akkurat nå. De viktigste egenskapene en god forsker bør ha, er å være nysgjerrig, åpen og ha gode kommunikasjonsevner.

Camilla Sætre, førsteamanuensis, Havteknologi / Ocean technology, Institutt for fysikk og teknologi, UiB – og Marie Bueie Holstad, sjefsforsker ved NORCE i Bergen. Foto: NORCE

Holstad legger til:

– Det skjer ekstremt mye spennende innenfor teknologi, og teknologikompetanse kan brukes på tvers av sektorer, og bransjer og landegrenser. Dette gir enorme muligheter.

Les mer om SFI Smart Ocean og hvordan de vil lage et smartere hav

Vær med på å forme fremtiden

Ved å være nysgjerrig på fremtidens teknologi kan du være med på å forme fremtiden. Det er dyrt å få satt ut måleinstrumenter i sjøen, og det å kunne sette en sensor ned uten kabler er gunstig. Målingene kan dekke mange slags behov, miljøovervåkning, temperatur, saltinnhold, strukturell integritet, med mer. Digitaliseringen av havet gir unike muligheter for fremtiden og vil sette Norge på kartet.

– Det å få gode nok data fra tilstanden i havet, samt menneskeskapte ting i havet er viktig. Hvordan utnytter vi ressurser som for eksempel olje og gass eller havvind mest mulig effektivt, men med minst mulig påvirkning på havet? Hvordan blir strukturene påvirket av kreftene som er i havet? Dette er viktig for å forstå og ha god kunnskap når en skal ta beslutninger. Vi må ta vare på både industrien og havet. I tillegg til livet i havet, er havet også en enorm klimaregulator. Vi kan bruke kunnskapen vi får om havet til å ta bedre valg for fremtiden, avslutter Holstad.

Fakta

SFI Smart Ocean er et helt nytt SFI (Senter for Forskningsdrevet Innovasjon) og består av vertsinstitusjonen Universitetet i Bergen, ulike forskningspartnere, brukerpartnere innenfor industri, brukerpartnere i offentlig sektor og industriklynger. Sammen skal de utvikle et trådløst observasjonssystem for å samle informasjon og drive forskning under vann. Prosjektet har et budsjett på 290 millioner, hvor 96 millioner kommer fra Forskningsrådet, og skal pågå i fem + tre år. Etter fem år blir arbeidet evaluert, for å så å eventuelt bli godkjent for tre nye år.

Av Cathrine Naglestad

Next article