Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Hvorfor ignoreres så mange gode forretningsmuligheter?
Kvinner i karrieren

Hvorfor ignoreres så mange gode forretningsmuligheter?

Foto: Unsplash

Rapporter viser at mangfold i bedriften er bra for business. Samtidig får team bestående av kvinner kun elleve prosent av de nordiske investeringene. Fører dette til blindsoner som konkurrenter kan utnytte? Og er det vi som forbrukere som taper når homogene team lager produkter for oss alle?

Ingrid Skrede

CMO i Ludenso og frivillig i ODA

Tallene lyver ikke

En rapport fra Unconventional Ventures viser at nordiske gründerbedrifter stiftet av kvinner gjør det 45 prosent bedre når man ser på selskapets inntekt, i forhold til hvor mye finansiering de har hentet. McKinsey har vist at bedrifter med høyt mangfold i ledergruppene hadde høyere sannsynlighet for å være over gjennomsnittet lønnsomme. Bedriftene som scoret høyest på etnisk mangfold gjorde det 36 prosent bedre enn medianen i industrien.

Det er behagelig å arbeide i et ekkokammer, men er det der de beste ideene oppstår?

De siste fire årene har team bestående av kvinner fått elleve prosent av de nordiske investeringene, og betydelig lavere beløp enn mannlige team. Tallene vitner om at gode forretningsmuligheter ignoreres – hvilke konsekvenser får det?

Behagelige ekkokammere

Etter hvert som teknologi erstatter flere jobber, og verdien vi mennesker bringer til arbeidsplassen øker, blir det dyrere å ta valg basert på fordommer. Fra et samfunnsmessig og økonomisk perspektiv gir det ikke mening å ekskludere mennesker med nye synsvinkler. Ja, det er behagelig å arbeide i et ekkokammer, men er det der de beste ideene oppstår?

Alle teamene som består av mennesker med lik alder, kjønn og bakgrunn lager produkter for oss alle. De går glipp av kritisk informasjon. Dette gjør løsningene de skaper mindre robuste, og risikoen de setter bedriften i, er at de får store blindsoner som konkurrenter kan utnytte.

Hva kan du gjøre?

  • Det som måles blir gjort. Ved å måle progresjon for mangfold vil du holde fokus, og tenke mer kreativt rundt hvordan målene kan nås.
  • Vær raus med introduksjoner, slik at flere får muligheten til å styrke sin sosiale kapital og bli inkludert.
  • Brukertest med et mangfoldig utvalg mennesker. Slik får du et bredere spekter av forslag, og løsninger som egner seg for flere.
  • Få mangfold inn i ledergruppene. Da vil flere føle seg velkommen, og du vil få flere kvalifiserte søkere av ulik bakgrunn.
  • Vi har alle fordommer. Spør deg selv: Hvilke er dine? Hva kan du gjøre med dem i møter og rekrutteringsprosesser?

Trenger du hjelp eller inspirasjon?

Er du blant dem som mener det er umulig å finne flinke ledere eller teknologer samtidig som du bygger et mangfoldig team? Da bør du involvere deg i ODA – Nordens ledende nettverk for kvinner i tech. Sammen med våre 10 000 medlemmer og partnerbedrifter jobber vi for å bedre rekrutteringen til bransjen, slik at det skapes løsninger som egner seg for oss alle.

ODA er Nordens ledende møteplass for kvinner i tech. Les mer om ODA Nettverk her!

Skrevet av Ingrid Skrede, CMO i Ludenso og frivillig i ODA

Next article