Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » SHE Community
Kvinner i karrieren

SHE Community

Heidi Aven
Heidi Aven
Heidi Aven, daglig leder i SHE Community. Foto: Julie Christine Krøvel

Q&A med Heidi Aven – daglig leder, SHE Community.

1. Hva er SHE Community?

SHE Community er en organisasjon som jobber for større likestilling og mangfold i næringslivet. Vår businessmodell er basert på partnerskap med flere store næringslivsaktører som bidrar til å fronte våre kjerneverdier. Hvert år arrangerer vi Europas største likestillingskonferanse SHE Conference i Oslo Spektrum. I tillegg arrangerer vi en rekke kurs for å utdanne kvinner som ønsker å lære om investering.

2. Hvordan jobber dere med likestilling i arbeidslivet?

She Community har lenge arbeidet for å minske kapitalgapet. Vi vil være en døråpner for kvinnelige gründere og investorer, vi arbeider for flere kvinner i styrerom og ledelse. Vi driver et diplomatisk arbeide på kryss av næringsliv, politikk og nettverk, og arbeider utrettelig for å spre vårt hovedbudskap: Det lønner seg med større mangfold og en bedre kjønnsbalanse i næringslivet.

3. Hva mener dere om tiltakene som ellers gjøres i næringslivet?

Vi er positive til alle tiltak som næringslivet setter i verk for å oppå bedre kjønnsbalanse og større mangfold. Det er et tidkrevende arbeid, og det er ikke alltid du vil se resultatene med en gang. Derfor premierer vi tiltak og incentiver som selskapene har satt i gang, for å øke andelen kvinner på ledernivå i SHE Indexen.

4. Hva er She Index og hva er dens formål? 

SHE Community har i samarbeid med EY skapt SHE Indexen som måler likestillingen på eiersiden, i styrerommet og i lederposisjoner i over 90 av Norges største selskaper. Indexen måler også hvilke tiltak selskapene har satt i gang for å utjevne forskjeller. Selskapene som blir med på Indexen, sier seg villig til å åpne opp og innrømme at de har forbedringspotensial. Det som kan måles, det kan også endres.

5. Hvorfor bør flere bedrifter delta i She Index? Hva får de ut av å bli med?

Likestilling er en norsk kjerneverdi. Vi er ledende i verden når det gjelder likestilling og kvinner i arbeidslivet. Det er ikke tvil om at det er gunstig for et selskap å kunne vise til en bedriftskultur som verdsetter likestilling og mangfold. I følge den nye likestilling- og diskrimineringsloven er det nå en redegjørelsesplikt for selskaper over 50 ansatte når det gjelder planlagte og gjennomførte likestillingstiltak. Vi håper at selskaper på sikt kan vise til l SHE Indexen i henhold til sin lovpålagte redegjørelsesplikt. Utover det, tror jeg at alle selskap som ser fremover, innser at det er fint å kunne vise til kultur som fremmer mangfold.

6. Ifølge World Economic Forum, er det fremdeles to århundrer til vi klarer å oppnå likestilling om vi fortsetter i dagens tempo. Hva må til for at omstillingen i norske bedrifter skal foregå raskere, og samtidig være vellykket?

Incentiver. Bedriftene må innse at det lønner seg med likestilling. Vi kan ikke fokusere bare på det politiske aspektet. Det er viktig for næringslivet å se at mangfold er bra for business. Noen ganger er endring som å trekke tenner – det gjør vondt og man utsetter det så lenge man kan. Derfor er det essensielt med incentiver som fungerer som en gulrot for bedrifter som fortsatt synes at endring er vanskelig. SHE Indexen er et slikt incentiv, først og fremst fordi det er en boost for omdømmet til bedriftene som igjen vil kunne tiltrekke seg morgendagens talenter – både menn og kvinner.

7. Hvorfor tror du det er et mindretall av kvinnelige ledere og styreledere i norske bedrifter?

Historie, tradisjoner og familie. Det er ikke til å komme bort fra at mange kvinner har valgt familie fremfor karriere – både frivillig og ufrivillig. Det er tross alt ikke mange år siden vi fikk pappa-perm. Jeg tror personlig ikke noe på at kvinner for eksempel er mindre risikovillige, men historisk sett har de ikke hatt penger å ta risiko med. Jeg tror det er det samme med lederposisjoner, der glasstaket til en viss grad fortsatt er reelt. Ledere blir ikke født fra den ene dagen til den andre. Det tar lang tid å trene opp og gi erfaring til morgendagens konsernledere. Men jeg mener vi allerede ser fruktene av det arbeidet, – for eksempel med Hilde Merete Aasheim i Hydro, og vi kommer til å se mange som henne i årene som kommer.

8. Hvordan må innstillingen være i henhold til mangfold, likestilling og inkludering for å skape trygge og gode arbeidsplasser?

Jeg vil si at respekt er grunnlaget for enhver god arbeidsplass, men i denne sammenheng, er respekt for ulike syn og måter å håndtere situasjoner og konflikter på, ekstra viktig. Dette mangfoldet av tankesett vil gi bedrifter et konkurransefortrinn, og ikke minst er det slike bedrifter som på sikt vil tiltrekke seg de klokeste hodene. Utover det vil jeg trekke frem behovene til den enkelte ansatte. Vi jobber tett med EY gjennom SHE Indexen, og der har jeg lært mye om den såkalte ansatte-reisen. Det er viktig at bedrifter tar hensyn til ulike mål og ambisjoner, videreutvikler og støtter ansatte – også etter for eksempel svangerskapspermisjon.

Next article