Home » Kvinner i karrieren » Håper å skape ringvirkninger
Sponset

Gjennom strategiske tiltak skal JM jevne ut kjønnsbalansen innen håndverkere en gang for alle. Nå håper boligleverandøren at andre i bransjen følger etter.

For fem år siden var det i følge Byggeindustrien kun to kvinnelige toppledere blant listen over de 100 største bedriftene i bygg- og anleggsnæringen i Norge. Innen 2018 hadde bare ytterligere fem kvinner tegnet seg på samme liste, selv etter økt fokus på nettopp kjønnsbalansen i mannsdominerte bransjer.

Den store ubalansen mellom kvinner og menn på byggeplassene har i lengre tid vært enorm, også nedover i rangstigene. De unge jentene har manglet rollemodeller, interessen har vært lav, og tiltakene som har blitt iverksatt for å fjerne den mannlige overvekten har ikke fungert optimalt. Derfor har boligleverandøren JM nå snudd seg til en eldre aldersgruppe i håp om å omskolere og vise voksne kvinner veien til bransjen.

— I likhet med andre selskaper i næringen har også JM en lav kvinneandel innen håndverkerne, grunnet det faktum at det er for få unge kvinner å rekruttere. For å løse problemet har vi rettet oss mot kvinnelige voksenlærlinger, sier Ann Kristin Søreid, HR-direktør i JM Norge.

Økning på 700 prosent

Bedriften som i fjor fikk grunnlisens til å selge svanemerkede boliger har satt mål om å øke deres egen kvinneandel innen håndverkere fra 2,5 prosent til 20 prosent innen 2030. Men for å nå målet forstod de tidlig at de måtte iverksette et tiltak som faktisk fungerer.

Ann Kristin Søreid

Ann Kristin Søreid

HR-direktør i JM Norge

Foto: Charlotte Sverdrup

— Vi tror at kvinnelige rollemodeller vil bidra sterkt til at vi får flere kvinnelige søkere i fremtiden. Det er det dessverre manko på i dag, og målet om å nå disse 20 prosentene høres derfor kanskje litt hårete ut. Men for å få en jevnere fordeling blant våre ansatte er vi nødt til å sette ambisiøse mål. Hadde vi ikke gjort tiltaket om å jakte voksne erfarne kvinner, hadde målet om å nå 20 prosent kanskje vært oppnåelig innen 40 år dersom vi hadde klart å kapre absolutt alle jenter som går ut av yrkesfaglinjene, fortsetter Søreid.

Sommeren 2018 søkte JM etter kvinnelige voksenlærlinger, og interessen viste seg å være god. Så god at bedriften mottok 30 søknader fra kvinner med spennende og ulike bakgrunner.

Mottok mange søknader

— Av de 30 søkende, rekrutterte vi seks kvinner i første omgang. Disse gikk dermed inn i et lærling-program over tre og et halvt år, helt på lik linje som våre øvrige voksenlærlinger, sier HR-direktøren.

— Både på kort og lang sikt er målet vårt å påvirke ungdom til å velge en fremtid i bygg- og anleggsbransjen generelt, og ikke minst JM spesielt. Lærlinger fornyer vår kompetanse, og sikrer oss kontinuerlig tilgang til kvalifisert arbeidskraft, legger hun til.

JM håper nå at deres tiltak kan inspirere andre bedrifter i bygg- og anleggsnæringen til å iverksette liknende tiltak.

Opptatte av mangfoldet

— Vi har satt inn kvinnebrakker for klesskift, og passet på at vi har eget arbeidstøy for kvinner. Nå håper vi at tiltaket kan skape ringvirkninger, og at andre selskaper i bransjen også kan ansette kvinnelige voksenlærlinger, sier Søreid.

For å bygge et godt lag trengs personer med ulike kvaliteter. Dette har JM implementert i deres rekruttering, og ser på kompetanse, mangfold og kjønnsbalanse som et reelt konkurransefortrinn.

— Vi er overbevist om at en god kjønnsfordeling samt et bredt aldersspenn gir et sunt og positivt arbeidsmiljø. I tillegg til å ha mål om økt kvinneandel er vi også meget opptatte av å ha et vidstrakt mangfold blant våre ansatte. Per i dag har vi en god miks av både kjønn og nasjonaliteter på våre kontorer og byggeplasser, og vi har kommet et godt stykke på vei. Ved å sette fokus på dette i rekrutteringen har vi i dag en kvinneandel på nesten 10 prosent av våre anleggsledere, og 15 prosent blant arbeidslederne. Men fortsatt er det svært få kvinnelige fagarbeidere hos oss, noe vi ønsker å gjøre noe med gjennom voksenlærling-programmene våre, avslutter hun.   

Neste artikkel