Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Fokus på sluttresultat skal friste jenter til å velge teknisk utdannelse
Sponset

Malthe Winje ønsker å tiltrekke seg flere kvinner ved å fokusere på sluttresultatet av jobben de gjør fremfor det tekniske aspektet av jobben. Malthe Winje leverer gode lokale og bærekraftige løsninger innenfor vann- og avløp som igjen påvirker miljø og klima på en positiv måte.

Malthe Winje er et teknologiselskap startet i 1922 med omtrent 150 ansatte fordelt over flere land.

Ved at de er et teknologiselskap har de frem til nå tiltrukket seg flest menn til sine ledige stillinger.

Dette ønsker de å endre på, og vi har snakket med to personer i Malthe Winje-gruppen som bidrar sterkt til å få flere jenter interessert i teknologi.

Georg Finsrud jobber i Scandinavian Water Technology AS og Fredrik Bamsrud jobber i Malthe Winje Automasjon. Fellesnevneren for dem begge er vann og avløpsteknikk

Georg Fredrik Finsrud

Scandinavian Water Technology AS

Fredrik Bamsrud

Malthe Winje Automasjon

Malthe Winje Automasjon leverer styre- og overvåkningssystemer til styring av renseanlegg, vannbehandlingsanlegg og utestasjoner.

– Våre systemer bidrar til at drikkevannet holder riktig kvalitet når det kommer frem til tappekranen i de tusen hjem og at avløpsvannet er optimalt renset før det slippes ut i fjorden, sier Fredrik Bamsrud.

Scandinavian Water Technology leverer på den andre siden blant annet renseanlegg og system inn mot beredskap til alle kommuner i Norge.

– Når vannet i springen ikke holder den kvaliteten den skal, eller det har skjedd noe med ledningsnettet skal vi sørge for at sårbare abonnenter får vann også da, sier Georg Finsrud.

– I tillegg til at vi leverer komplett pakke på vann og sanitær til feltsykehus. Eksempelvis til Røde kors, Verdens matvareprogram (WFP) og andre hjelpeorganisasjoner, sier Georg videre.

Fremtidsrettet tankegang innenfor vann- og avløp

Scandinavian Water Technology og Malthe Winje Automasjon jobber veldig tett inn mot Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) hvor de tester moderne, fremtidsrettet teknologi som skal sørge for at vann- og sanitærløsninger passer inn i en moderne by, slik at vi i fremtiden kan spare vann, rense vann, ta ut næringsstoffer fra forurenset vann og til syvende og sist produsere mat fra næringsstoffer tatt ut av forurenset vann.

Mange av prosjektene de har gående på NMBU vil kunne revolusjonere måten vi løser vann- og avløpsproblemer for fremtiden selv om de foreløpig er på laboratoriet-stadiet.

Liten kvinneandel i Malthe Winje – jobber mot å få flere

Snittet av kvinner i Malthe Winje-gruppen er 6-7 prosent, og i Scandinavian Water Technology på Kollbotn har de kun én dame av totalt fire i Norge.

– Vi jobber bevisst mot å øke kvinneandelen hos oss, og vi tror at den jobben vi gjør på NMBU vil bidra stort til å øke kvinneandelen hos oss i fremtiden sier de begge.

– Når vi holder innlegg og forelesninger på NMBU så ser vi at det er flere jenter i klassen enn gutter så potensialet er der, sier Georg Finsrud.

– Mye av det vi jobber med eksempelvis innenfor humanitær hjelp appellerer vel så mye til kvinner som til menn. Det samme gjelder arbeid innenfor bærekraft og miljøarbeid, sier han videre.

– Vi må snu fokuset fra det tekniske aspektet av jobben til å snakke mer om hva resultatet av jobben innebærer for samfunnet, sier Fredrik Bamsrud i Malthe Winje Automasjon.

– Vi opplever at vi sitter tett på teknologien som kan bidra til godt miljø og bærekraftig drift av infrastruktur, sier Georg. Vi har muligheten til å gjøre en forskjell, og det appellerer vel så godt til jenter som gutter.

– Vi håper vi får se mange jenter blant søkermassen til våre fremtidige stillinger. De har mye å bidra med, sier de begge avslutningsvis.

Foruten VA sektoren så opererer Malthe Winje avdelingene i Norge innen flere markedsområder der behovet for økt kvinneandel er til stede, mer info på mwg.no.

Følg oss på LinkedIn og kontakt oss gjerne på [email protected]

Av Oddvar Meyer

Next article