Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Flere kvinner på vei inn i teknologiske yrker
Sponset

Hos betalingsleverandøren Nets er 40 prosent på arbeidsplassen kvinner. «Mangfold står høyt på vår agenda» fastslår ledelsen.

– Vi ønsker en arbeidsplass som er med på å fremme ulike stemmer, som blant annet skaper mer variasjon i diskusjoner, beslutninger og et bedre utfall for dem det måtte gjelde, sier Heidi Hammerlund, HR-direktør i Nets Group Technology. 

I dag er 20,1 prosent av Nets Group Technologys ansatte kvinner. Målet er å øke prosentandelen av kvinner både i den teknologiske delen av selskapet og i lederposisjonene.

– Min personlige ambisjon for Nets Group Technology er å holde fokus på en arbeidskultur med mangfold og inkludering. Vi når ikke vårt fulle potensial uten, sier hun.

Dette er også et fokus i den pågående kampanjen Nets’ Powered by Personality. Med det mener de at det utover kvalifikasjoner er din personlighet som er utslagsgivende for å lykkes.

 Å gripe sjansen

– Jeg tenker at vi egentlig er ganske likestilt når det gjelder at mulighetene er like for kvinner og menn. Det handler om å tørre å gripe dem.

Dette forteller, Agustina, som jobber med operasjonell sikkerhet i NetsCERT team hos Nets.

Agustina

Agustina

Technical Lead and acting Head of NetsCERT & Physical Security

Foto: Nets Group

Her er oppdraget å gjøre det lettere og mer intuitivt å håndtere betalinger, noe som er grunnleggende for vekst og fremgang både innen handel og i samfunnet.

Selskapet bidrar både med å digitalisere og effektivisere betalingsformidling.

– Nets er en viktig aktør i Norge, men det er ikke mange som kjenner til oss. På en måte er dette fint, ettersom det kan bety at vi gjør jobben vår på en riktig måte.

Teamwork

Utviklingen av teknologi er i utgangspunktet, som for alt annet, avhengig av at vi har vært konkurransedyktig gjennom kreativitet, visjonær tekning og gode problemløsninger. Dess mer tverrfaglige team man benytter, jo større sannsynlighet er det for at man lykkes.

Med bred fagkunnskap om datasikkerhet, samt utdanning innen programmering, nettverk og psykologi, hevder Agustina at resultatene blir annerledes – men på en god måte – når teamet består av både menn og kvinner.

– Vi er sju stykker, og to er damer. Jeg vil påstå at dynamikken i teamet er spesielt god fordi vi damer har en lavere terskel for å ta opp ting, som følelser. Vi merker at menn også åpner seg mer, og dermed bidrar til et bedre samarbeid gjennom å si tingene som de er, sier hun.

Kjønnsforskjeller

Hvis du fra du er liten hører at jenter ikke egner seg til å arbeide med teknologi, begynner du å tro på det, mener Agustina.

– Er det noe med rollenes plass i samfunnet vi må jobbe med?

– Vi er på vei til å bli likestilte, men det er fortsatt en endring som må påskyndes. Jeg kjenner også til flere kvinner på IT-studiet som har hørt det samme som jeg, om dette er noe de virkelig vil. Dette reflekterer at det ennå hersker tvil om kvinner kan mestre disse yrkene, så ja, en liten skjerpings i samfunnet må til, opplyser hun.

– Jeg så allerede under utdanningen at kvinner var underrepresentert i klassen. Jeg tenker at dette er noe alle kan og bør jobbe med, og bidragene trenger ikke å være så store fra den enkelte.

Tror flere vil velge teknologi

Kvinner er fortsatt underrepresentert i teknologiske yrker, men de siste årene har vi sett en tydelig utvikling der flere har endret utdannings- og yrkesvalg.

– Jeg tror at flere og flere kvinner i økende grad nå kommer til å utdanne seg til en karriere innen teknologiske yrker, sier, Pia Jørgensen i Nets Group.

Pia Jørgensen

Pia Jørgensen

CIO (Chief Information Officer), Nets Group

Foto: Nets Group

Som Group CIO er hun lidenskapelig opptatt av å dyrke og støtte opp om dette.

– Derfor oppfordrer jeg alle kvinner der ute som er interesserte i å jobbe med teknologi til å følge drømmene sine. Et mangfold av tanker, perspektiver og kultur er viktig i alle fagfelt, og dette gjelder spesielt innen teknologi.

Security Divas

I januar neste år arrangeres for tiende gang en årskonferanse under navnet Security Divas, i regi av NorSiS. Konferansen vil belyse noe av det som har skjedd i sikkerhetsfaget i løpet av disse ti årene for deretter å trekke noen linjer fremover. Det er omlag 300 påmeldte.

Konferansen er et godt bidrag til å løfte kvinner med bakgrunn i teknologi, og spesielt innenfor datasikkerhet, frem i lyset.

– Det er viktig at teknisk inspirerte kvinner har en møteplass hvert år der de deler entusiasme og erfaring, sier Agustina.

Nets er også partnere i ODA-nettverket som er Nordens ledende møteplass for kvinner i teknologi.

– Dette er noen få av tiltakene vi setter i verk for vise at vi ønsker flere kvinner velkommen til bedriften. Som sagt, mulighetene er der, det handler bare om å tørre. Å tørre å si ifra, å rekke opp hånda i møterommet og ta sin plass. Hva er det verste som kan skje?

Av Julie Malvik

Next article