Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Flere kvinner i finans!
Kvinner i karrieren

Flere kvinner i finans!

Foto: Nora Foss

Selv om kvinneandelen ved NHH har økt opp mot 50 prosent, viser det seg vanskeligere å få kvinner til å velge en masterprofil innen finans.

Women´s Finance Day er et arrangement som avholdes årlig ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Arrangementet har som formål om å bevisstgjøre kvinnelige studenter om potensielle karriereveier innen finans, og oppmuntre til å velge finans som hovedfag.

Johanne Welle Smogeli

Leder for årets Women’s Finance Day

Årets ledelse

WFD ble arrangert for første gang i 2018 og er et samarbeid mellom Næringslivsutvalget ved NHH, investeringsgruppen Femme Forvaltning og Finansgruppen. Det har vokst seg gradvis større, og i år ledes det av Johanne Welle Smogeli, treårig student ved NHH. Hun har med seg økonomiansvarlig og nestleder Ingeborg Olrud Moen, programansvarlig Emma Ivarson, bookingansvarlig Hanna Eckhoff, informasjonsansvarlig Julie Hellgren, bankettansvarlig Celine Breivik, arrangementansvarlig Maud Roll-Matthiesen, og workshopansvarlige Elise Hvammen og Emma Haig.

For de fleste i styret var det åpenbart at WFD var noe de ønsket å bidra til å arrangere etter å selv ha deltatt i sine første år på NHH. Deltakelsen på arrangementet eksponerer for de mangfoldige mulighetene innen finansbransjen, og engasjerer for videre karriereretning.

Spennende tema for paneldebatt

For å håndtere problemstillingen med at kvinner er underrepresentert i finansbransjen, legger Women’s Finance Day 2024 stor vekt på kunnskapsforbedring. Jentene har en visjon om at kunnskap og interesse er gjensidig forsterkende, og tror at fokus på kunnskapsøkning vil senke terskelen og gi verktøyene og selvtilliten til å utforske finans på egenhånd. Dermed vil dette bidra til en mer mangfoldig og inkluderende finansbransje på lang sikt.

For å ære denne ambisjonen har styret i år valgt et spesielt aktuelt tema for paneldebatten: Fremtidens arbeidsmarked for finansstudenter.

– Ved å samle kunnskapsrike eksperter og fagfolk, håper vi at studentene får verdifull innsikt i det stadig skiftende landskapet innen finans, der teknologi spiller en avgjørende rolle, sier Smogeli.

ABG Sundal Collier og ABG Sundal Collier Women in Finance Foundation er sammen arrangementets hovedpartnere. Dette er noe styret mener bidrar til kredibilitet og til å innhente de flinkeste folkene til å delta på WFD.

Women’s Finance Program

WFD tilbyr en mangfoldig rekke aktiviteter, inkludert populær-foredrag, workshops, paneldebatter og interaksjoner med bransjeprofesjonelle. Deltakelsen på arrangementet eksponer for de mangfoldige mulighetene innen finansbransjen som tidligere kanskje er uklare.

Workshopene tilpasses ulike faglige nivåer for å kunne tiltrekke studenter fra alle kull. Jentene arrangerer også Women’s Finance Program, en egen dag som kun fokuserer på workshops og avholdes i forkant av WFD. Dette er et tilbud for de studentene som ønsker å lære enda mer.

Se mer på instagram @womensfinanceday

Next article