Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Et eksklusivt fellesskap av likestilte og ambisiøse studenter
Kvinner i karrieren

Et eksklusivt fellesskap av likestilte og ambisiøse studenter

Sponset av:
Foto: Bisomedia
Sponset av:
Foto: Bisomedia

I en verden der utfordringene knyttet til kjønnslikestilling i næringslivet vedvarer, trer Female Business Forum frem som et inspirerende eksempel på studenters engasjement for å skape reell endring.

Female Business Forum er et årlig arrangement i regi av næringsutvalget ved BI Oslo i samarbeid med BISO, BI sin studentorganisasjon. Dette initiativet har som mål å styrke unge kvinner ved å oppmuntre dem til å gripe mulighetene, utfordre egne grenser og bygge selvtillit.

Nora W. Frøytlog

Project manager, Female Business Forum

Årets styre

Årets styre består av Project Manager Nora W. Frøytlog, en 3.års student på Sivøk. I prosjektet har hun med seg Financial Manager Kristine Frivold, PR & Communication Manager Mari Brakstad, Presentation Manager, Oliver Solrud, og Business Relations Andrine Nystuen. Styret er svært motivert og gleder seg veldig til fortsettelsen av planleggingen og ikke minst arrangementet som skal holdes i mars 2024. Flere av styremedlemmene har deltatt på Female Business Forum tidligere år, og de har alle tydelige og klare rammer for hva de ønsker å oppnå med arrangementet i 2024.

Inspirerende seminar og workshops

Formålet med prosjektet er å inspirere kvinnelige studenter til å tørre å satse mer i næringslivet og særlig i mannsdominerende bransjer. I mars 2024 arrangerer de et to-dagers eksklusivt seminar for et utvalg av påmeldte studenter fra BI. Dagene fylles med inspirerende foredragsholdere, hvor de blant annet forteller om sine egne erfaringer, gir tips til å bygge opp karriere, forteller om likestilling og ikke minst inspirere kvinnelige studenter til å tørre å satse litt mer. I tillegg vil det også være lærerike workshops sammen med ambisiøse medstudenter, hvor de kan bli kjent med hverandre og seg selv. Arrangementet avsluttes med bankett. Her vil flere av foredragsholderne også være med å delta, og det er en unik mulighet for de påmeldte studentene til å mingle både med disse og andre studenter.

Likestilling og økonomisk utvikling

Female Business Forum er et høydepunkt for de som ønsker inspirasjon, kunnskap og et eksklusivt fellesskap av likestilte, ambisiøse studenter på BI. Sammen jobber de for en fremtid der likestilling og økonomisk utvikling er knyttet sammen, og styret ser frem til å møte alle engasjerte deltakere i denne reisen med Female Business Forum 2024.

Følg Female business forum på onstagram: @femalebusinessforum

Next article