Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Eksperten svarer: Hvorfor velge en karriere i finans?
Sponset

Mari Rindal Øyen

Country Manager, Nordnet Norge

Hva er dine beste karrieretips?

Gjør en god jobb der du er og ikke vær redd for å ta de mulighetene som dukker opp. Tidlig i min karriere fikk jeg et verdifullt råd om å være bevisst på å ta på meg ansvar. Erfaring og kompetanse vil være avgjørende for om du blir vurdert til senior lederroller og styreverv i fremtiden. Som ung kvinne er det lett å tenke at hvis man ikke oppfyller alle kravene i stillingsbeskrivelsen, bør man avstå fra å søke. Jeg anbefaler heller å tenke som gutta; Hvis jeg oppfyller halvparten av kravene, fikser jeg nok resten også!

Hvordan er dine erfaringer som kvinne i frontfinans?

Etter over 17 år i finansbransjen, har jeg erfart at det å jobbe i frontfinans åpner for å jobbe med spennende og viktige oppgaver. Den teknologiske utviklingen har gjort bransjen enda mer dynamisk, og de faglige utfordringene har blitt bredere. I dag ser jeg en positiv utvikling med økt mangfold i bransjen, inkludert flere kvinner, sammenlignet med da jeg startet. Som kvinne i finans er det viktig å være forberedt på å være i mindretall i mange situasjoner. Dette er for meg ikke bare en utfordring, noen ganger kan det være fint å skille seg ut og stå for noe annet. Samtidig har jeg erfart at det i visse situasjoner krever ekstra innsats for å tilpasse seg og oppnå innflytelse. Derfor er jeg opptatt av å være en rollemodell selv, for å vise at finansbransjen er et fantastisk sted å være, og jeg oppmuntrer flere kvinner til å velge denne karriereveien.

Hvorfor vil du anbefale en karriere i finans?

Det mest givende med en karriere innen finans er muligheten til å være en drivkraft for positiv forandring. Å jobbe i finans åpner dører til kunnskap, spennende oppgaver og muligheten til å påvirke viktige beslutninger – ikke bare for bedrifter, men også for hvordan penger forvaltes. Som leder for Nordnet Norge, er en av mine største motivasjonsfaktorer å gjøre sparing og investering mer tilgjengelig for flere nordmenn. I dag eier kvinner kun omtrent 20 prosent av verdiene på Oslo Børs, så vi har fortsatt en lang vei å gå før vi har likestilling innen eierskap av finansielle verdier i Norge. Å eie aksjer og investere i fond har vist seg å være faktorer som påvirker ulikheter i velstand og muligheten til økonomisk frihet. For å vekke interesse for sparing og investering blant flere kvinner, trenger vi flere kvinnelige rollemodeller som kan skape relevant innhold og forklare finans på en måte som appellerer til flere kvinner.

Reduser gapet. Øk sparingen.

Syv av ti investorer på Oslo Børs er menn, og seks av ti kroner i spareavtaler i fond tilhører menn. Vi vet at kvinner som ikke sparer og investerer har mindre påvirkning på egen og familiens økonomiske fremtid. Det vil vi i Nordnet gjøre noe med. For å redusere kjønnsgapet ønsker vi å formidle tips, inspirasjon og kunnskap på veien mot økonomisk selvstendighet for alle kvinner. Vårt nettverk representerer en trygg plass for deg som ønsker å utvikle din kunnskap innen sparing og investering, uavhengig av hvem du er eller hvor du befinner deg i livet.

Next article