Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Det ligger en forretningsrisiko i å overse talentfulle kvinner
Sponset

Vil du bli en leder må du jobbe for det – uavhengig av kjønn. — Om du er motivert og villig til å legge ned krefter og tid har du all verdens muligheter til å bli en leder – det gjelder både kvinner og menn, sier Kari E. Krogstad, konsernsjef i Medistim.

Den norske børsnoterte bedriften Medistim har siden 1984 drevet produktutvikling, produksjon og salg av medisinsk utstyr innen flere kirurgiske disipliner, og har de siste ti årene hatt Kari E. Krogstad ved roret. Hun mener at lyst, motivasjon, energi og arbeidsvilje er hovedgrunnene til at hun har kommet dit hun er i dag.

— Det handler om å gjøre ting du er interessert i, men også å være uredd for å prøve nye utfordringer. Hvis du vil noe sted må du være villig til å legge ned tid og krefter på det, sier Krogstad som har jobbet innenfor helseindustrien i snart 30 år.

Krogstad forteller at mange av de tyngre fagene hun studerte i utgangspunktet var mannsdominerte, men at hun ikke opplevde det ensomt som kvinne på Universitet i Oslo. Etter studiene begynte hun i farmasiselskapet Nycomed og jobbet der i syv år. Hun fortsatte i Dynal Biotech, en bioteknologibedrift hvor hun hadde mange roller, og endte opp som daglig leder. I 2009 ble hun rekruttert som konsernsjef til Medistim, og har siden vært med på å utvikle ultralyd-teknologi og utstyr som blir brukt på operasjonssaler i alle verdensdeler. I slutten av februar la Medistim frem nye rekordtall som viser økende etterspørsel, særlig i USA og Asia.

— Den viktigste operasjonen våre produkter brukes til er koronar bypass-operasjoner, hvor pasienten har fortetninger i blodårene som leder blod til hjertet. Vi har vært veldig fokuserte i vår tilnærming, med et klart syn på at vi skal utvikle så enkelt ultralydutstyr som mulig for kirurger som i utgangspunktet ikke er spesialister i ultralyd.

Forsvinnende fenomen

I følge Krogstad har det gamle fenomenet «gutteklubben grei» hvor mannlige styre- og bedriftsledere rekrutterer innad sitt eget nettverk delvis forsvunnet.

— Med stor oppmerksomhet rundt kvinners høye utdanningsnivå, insentiver som kvotering til ASA-styrer og mange arenaer der kvinner får vist seg frem, har jeg stor tiltro til at ubalansen mellom kvinner og menn i ledende stillinger er på vei til å jevnes ut.  Men det viktigste er at de aller fleste skjønner at det ligger en forretningsrisiko i å overse talentfulle kvinner på bakgrunn av forutinntatte og gammeldagse holdninger.

Ny tankegang i en moderne verden

I spørsmål om det er et behov for et holdningsskifte når det kommer til kvinner og ledelse, svarer Krogstad resolutt:

— Jeg har tiltro til at mye positivt og bra skjer. Da jeg ble rekruttert til Medistim tror jeg ikke styrelederen og gründeren, som begge er menn, hadde et spesifikt ønske om å ansette en kvinne. Jeg tror de var interessert i å finne en person med en relevant bakgrunn, og jeg var en opplagt kandidat med ledererfaring fra tilsvarende industri. Slik tror jeg fler og fler tenker i vår moderne verden. Man vil ha den beste kandidaten med relevant bakgrunn, og da er det klart det etter hvert vil være en økende kvinneandel i styrer og lederstillinger.

Attraktiv bransje for kvinner

Medistims ledergruppe består av fire kvinner og fire menn. Krogstad sier at de ikke har hatt et spesifikt fokus på å fremme eller øke kvinneandelen i bedriften, men at tilveksten av kvinner i både bedriften og bransjen er et resultat av nettopp en spennende bransje med interessante felter å jobbe innenfor.

— Forskning, teknologi- og næringsutvikling innen Helseindustrien har i stor grad tiltrukket seg kvinner, først til relevante studier og videre inn i arbeidslivet.  Da utvikles det mange kvinnelige talenter, og dermed kommer også tilveksten på mellomleder-, leder- og styrenivå.  Jeg ser det som en helt naturlig utvikling som vil prege flere og flere bransjer etter hvert, avslutter Krogstad. 

Av Andreas Aguilera Myrvold

Next article