Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » De er Nordens helseteknologiske fremtid
Sponset

Teknologien er den nye vinen, og den blir bare bedre med årene. Den former fremtiden, og krever kompetanse i alle ledd. Ascoms første steg mot en bedre fremtid er mer mangfold, og flere kvinner i IKT-bransjen. Verden står midt i en teknologisk revolusjon – og du har muligheten til å delta. Fremtiden trenger deg!

I de kommende årene vil helse- og omsorgstjenesten møte store utfordringer som krever kompleks og oppdatert kompetanse i skjæringspunktet mellom teknologi og helsefag. Ascom er en global leverandør av IKT- og mobilitetsløsninger som fokuserer på å utvikle forretningskritiske sanntidsløsninger for miljøer der mobilitet, stabilitet og tid er sentrale faktorer. Våre løsninger benyttes i helsesektoren, sikkerhet, industri og detaljhandelen.

Vi i Ascom er overbevist om at uten mangfold, vil ikke bransjen kunne utnytte sitt fulle potensiale. IKT-bransjen trenger skarpe hoder som kan løse utfordringene vi har foran oss – og vi har ingen innovative sjeler å miste. I rekrutteringsprosesser fokuserer vi på å tiltrekke oss flere kvinner, og de siste fem årene har vi fått flere kvinner ombord. Vi oppfordrer nyutdannede til å søke, det er ikke nødvendig med mange års erfaring, den vokser i takt med firmaet. Nettverksbygging er sentralt via det vi kaller Nordic Female Network Group. Der får man muligheten til å møtes på tvers av landegrensene i Norden, dele erfaringer, bygge nettverk og relasjoner. Vi tilbyr mentorordninger av kvinner, for kvinner, der HR følger opp under hele prosessen. Ascom har en rekke kvinner i toppledelsen, noe som skaper forbilder både innad og utad i organisasjonen.

Spørsmål:

  1. Hvorfor valgte du å begynne i et helseteknologiselskap som Ascom?
  2. Hva er det mest spennende med rollen du har?
  3. Hvorfor tror du det er viktig å få økt mangfold i helsesektoren og utviklingen av IKT for helseindustrien?

Therese Opaker

3 år i Ascom Norway
Nordic Marketing Specialist
Bachelor i Kommunikasjon, fokusert på Experience Design fra Westerdals

1. Ascom er et firma med et stort hjerte, flotte folk og et samfunnsansvar. Det å bidra til at andre har en bedre arbeidshverdag og kan føle seg trygge på jobb er givende.

2. Det å forme det analytiske sammen med det kreative er en flott hybrid-rolle. Muligheten til å vokse med firmaet gir gode muligheter og utsikter for fremtiden.

3. Mangfold, inkludering og likestilling er totalt nødvendig for å skape morgendagens livsviktige løsninger. Ascom er en arbeidsplass der alle er velkomne! I takt med den økende digitaliseringen av samfunnet, vil alle bransjer ha behov for kloke hoder som kan utvikle og forvalte teknologiske løsninger – og da spesielt innen helseteknologi. Det er et nasjonalt mål at velferdsteknologien skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse- og omsorgssektoren innen 2025 i Norge. I årene som kommer vil vi stå overfor en voldsom eldrebølge, og her kan du være med å utgjøre en forskjell for en bedre fremtid.

Vilja Myhre

3 år i Ascom Norway
Prosjektleder
IT- og prosjektledelse

1. Jeg jobbet innen telekommunikasjon i lang tid, men da det dukket opp en mulighet i Ascom der jeg kunne utnytte min kompetanse, og samtidig utføre arbeidsoppgaver som er viktige for andre mennesker, var valget enkelt.

2. Hverdagen i Ascom er meget variert. Vi møter mange ulike mennesker i løpet av en uke og ingen prosjekter er like. Vi skaper løsninger som er til stor nytte for andre mennesker, dette gjør arbeidshverdagen spennende og givende.

3. Det er gammeldags å tenke kjønnsroller! Følg hjertet ditt, og velg det du brenner for. Det er den eneste måten å faktisk trives i jobben over tid. Hos Ascom er det et meget godt arbeidsmiljø der kompetanse og gjennomføringsevne er hovedverdier for videre utvikling.

Ella Isene

3,5 år i Ascom Norway
Superuser ERP Supply Chain
Bachelor i Økonomi og Administrasjon, tar Master i Supply Chain Management.

1. Jeg valgte Ascom ettersom det er et internasjonalt firma som leverer gode løsninger til helsesektoren. Det er veldig inspirerende å være en del av et internasjonalt firma som gjør noe nyttig for samfunnet, selv om jeg ikke jobber direkte med løsningene som leveres.

2. Ascom har gitt meg muligheten til å utvikle meg, og vist at det er mulig å jobbe seg oppover. I forbindelse med implementering og oppgradering av firmaet sitt ERP-system har jeg fått reise internasjonalt, og møtt mange fantastiske mennesker og kollegaer. Det utrolig fint å kunne dele erfaringer og kunnskap på tvers av kontinenter.

3. Jeg mener at mangfold på arbeidsplassen er viktig for å skape gode diskusjoner og finne innovative løsninger. Teknologibransjen er en spennende arbeidsplass i konstant utvikling med mange faglige utfordringer. Helseindustrien trenger alle typer mennesker for å drives videre.

Mari Eide

4 år i Ascom Denmark
Nordic Financial Analyst
Siviløkonom, Copenhagen Business School

1. Med teknologiens inntog har verden opplevd banebrytende digitalisering. IKT-løsningene vi ser i helsesektoren i dag er betydelig forbedret, men jeg mener sektoren har et uutnyttet potensiale for effektivisering og optimalisering av kapasitet. Hos Ascom får jeg ta del i utviklings- og implementeringsfasen av slike nyskapende løsninger som bidrar til en mer effektiv helsesektor. Det at Ascom opererer internasjonalt gir deg muligheten til å hente mye lærdom både internt blant kolleger og eksternt i markedet.

2. Som analytiker er det fantastisk å se den store effekten digitalisering har på helsesektoren. Teknologisk utvikling byr også på utfordringer som krever høy omstillingsevne, men dette gjør arbeidet dynamisk og spennende.

3. Jeg mener mangfoldighet er essensielt for selskapets utvikling, og avgjørende for helsesektorens konkurransedyktighet. Vi må viske ut kjønnsrelaterte barrierer og normer som finnes i arbeidslivet. Flere rapporter viser at økt mangfold har en høy korrelasjon med profitabilitet og verdiskapelse. Den teknologiske utviklingen vil på mange måter definere fremtiden vår, og vi trenger alle med på laget for å sikre at den blir best mulig.

Eva Strømsrud

10 år i Ascom Norway
Key Account Manager
Sivilingeniør, NTNU

1. Helseteknologi er en spennende bransje der man bidrar med å  endre hverdagen for de som jobber på sykehus og sykehjem, der løsningene vi leverer er med på å øke pasientsikkerheten.

2. Det mest spennende med salg er at man kan jobbe i team med kunden og sikre gode løsninger som møter kundens behov. Internt i Ascom har vi også team som bidrar til mangfold og gode løsninger for kundene og sikrer trygg gjennomføring av prosjekter.

3. Det trengs flere kvinner som er opptatt av teknologi, ikke vær redd for å velge utradisjonelt!

Jenny Arnesson

3 år i Ascom Sweden
Senior Clinical Workflow Consultant
Specialistsjuksköterska anestesi i grunden med examen i business management och verksamhetsutveckling från IHM

1. Jag hade arbetat länge som produktchef för sårbehandlings- och förbandsmaterial och hade ingen erfarenhet av IT- och programvarulösningar. Hos Ascom såg jag verkligen mervärdet och potentialen i deras kunderbjudande och lösningsportfölj och att ambitionen var att förbättra och skapa mervärde för kunden. Detta fokus gick helt i linje med vad jag ville arbeta med.

2. När jag arbetade kliniskt använde jag mina kunskaper, erfarenheter och färdigheter för att hjälpa en patient i taget vilket är en fantastisk möjlighet med unika patientmöten. På Ascom har jag möjlighet att använda samma kunskap, erfarenhet och färdigheter i ett tvärfunktionellt team och på så sätt kunna erbjuda heltäckande IT lösningar. Jag lär mig otroligt mycket av mina kollegor och kunder som får mig att växa som individ.

3. Mångfald är något som gynnar alla organisationer och arbetsplatser eftersom det bidrar till en bredare och djupare dialog och gruppdynamik i organisationen, som i sin tur resulterar i innovation och tillväxt för verksamheten på en helt annan nivå än en dialog som bygger på människor med liknande bakgrund. För att göra detta segment mer attraktivt och lockande för kvinnor måste vi bli duktigare på att lyfta fram och visa de kvinnliga förebilderna inom IT- och Medtec-industrin, så de kan berätta sin historia och om de professionella karriärs möjligheterna.

Maridel Franco

1,5 år i Ascom Denmark
Head of Program & Delivery
Bachelor in Nursing, Master in Healthcare IT. Master in IT, Leadership and Strategi. Master in Business Administration.

1. Jeg har arbejdet som sygeplejerske og ansvarlig for IT. Derefter fandt jeg ud af at der var mange ting som IT kan hjælpe med for at understøtte sundhedssektoren. I sidste ende så er det blot at gøre en forskel og en brændende ønske om at bidrage til at forbedre vilkårene for klinikkerne.

2. Hver dag har jeg stadig en følelse av at jeg kan gøre en forskel hos klinikkerne ved at sikre at give dem de bedste mulig IT-værktøj, således at de kan fokusere på deres kerneydelser: at pleje de svageste i samfundet, nemlig patienterne og borgere. 

3. Mangfoldighed vedrører os alle. Det handler om frihed til forskellighed og ret til ligebehandling i samfundet såvel som på arbejdspladsen. Det er ikke kun kvinder, der har et køn, etniske minoriteter, der har en etnicitet eller ældre, der har en alder. Det har vi alle. Derfor er diskussioner om mangfoldighed og ligebehandling relevante for os alle. Det er vigtigt at vi forstår hvad mangfoldighed og ligebehandling betyder, og at vi gør os forestillinger om hvordan vi undgår diskrimination og giver plads til vores forskelle. Vores forskelle er den bedste kilde vi har til nytænkning, kreativitet og forandring. Alle har prøvet at arbejde i grupper og teams og lært, at vi komplementerer hinandens talenter og kompetencer. Og hvis vi lytter og giver plads til hinanden, ser vi også, at flere hjerner arbejder bedre end én. Mangfoldighed er at insistere på at se forskelle som noget positivt og produktivt. 

Av Hedda Elizabeth Gray Lægreid

Next article