Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Kvinneandelen i byggebransjen trenger en skikkelig boost
Sponset

I byggebransjen er andelen kvinner ekstrem lav. IcopalTak, en av Norges ledende eksperter på tak, jobber aktivt for å snu denne utviklingen.

Bare ni prosent av den samlede arbeidsstokken i byggebransjen er kvinner. Med en fordeling på syv prosent innenfor ledelse og to prosent blant de faglærte.

Vi har møtt en av de få kvinnelige lederne i bransjen, Malin Bryntesson. Malin er daglig leder i firmaet IcopalTak AS som er et heleid datterselskap i BMI Group. Hun har ansvaret for 200 ansatte og jobber aktivt med å snu denne dystre statistikken i nærmest alt hun foretar seg.

Malin Bryntesson

Daglig leder i IcopalTak AS

Man trenger ikke å kunne faget

– For å snu utviklingen må vi å tørre å utfordre våre forutbestemte meninger om hvilken bakgrunn de som kommer inn i bransjen må ha. I tillegg må vi tørre å satse på talentene.

En av våre ansatte, Kine Sagbakken, kom fra en stilling som daglig leder for en Vita-butikk. Hun ble raskt en av våre beste prosjektledere og nylig ble hun forfremmet til avdelingsleder. Her turte en av våre ledere å utfordre noen vedtatte sannheter, og Kine selv stolte på at hun hadde mye å bidra med som komplement til den fagkompetansen vi allerede har i selskapet, sier Malin..

Malin utfordres av sine ansatte – hver eneste dag. Les mer her.

BMI-Group tar likestilling og mangfold på alvor

BMI-Group har uttalt at de skal øke kvinneandelen i beslutningstakende posisjoner i alle 40 land de har virksomhet i.

For å styrke kvinners posisjon, uavhengig av type stilling, jobbes det på mange plan, alt fra hvordan man rekrutterer til konkrete tiltak etter at man er blitt ansatt, for eksempel et coaching-program for kvinner og kvinnelige nettverk på ulike plattformer.

– Noe som ofte glemmes, og som vi jobber aktivt med i IcopalTak, er å sette organisasjonen i stand til å ta imot de som er annerledes, og å akseptere hverandre slik vi er. Mangfold for oss er at alle kan være 100 prosent seg selv hver dag uavhengig av hvem du er og hvor du kommer fra. Noe som betyr at vi også må være åpne for å fjerne oss fra en ukultur hvor de som kommer til oss «må passe inn», sier Malin.

Vil du vite mer om en av landets største takentreprenører? Finn ut mer her.

Man må våge

– Det å være problemet betyr også å være løsningen, sier Malin med sterkt engasjement i stemmen. Bedriftene må tørre å satse på talenter uavhengig av kjønn, og kvinnene må stole på at deres kompetanse trengs, sier Malin.

– Hvis man bare vil, så får man det til så lenge drivkraften til å lykkes er til stede, sier hun avslutningsvis på spørsmål om hun har et råd om hvordan man oppnår en bedre balanse mellom kjønnene i byggebransjen.

Fakta IcopalTak AS

IcopalTak er blant Norges ledende eksperter på flate tak, og jobber tett med noen av landets største entreprenører og byggherrer.

IcopalTak eies av BMI Group, som finnes i over 40 land, og i Norge er de en av de største leverandørene på takprodukter

Selskapet har 200 ansatte fordelt over åtte avdelinger over hele landet

IcopalTak har et langsiktig mål om å tiltrekke seg flere kvinner og mennesker med ulik bakgrunn og erfaringer

Les mer på icopaltak.no

Av Oddvar Meyer

Next article