Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Bevisst satsning på bedre kjønnsbalanse i Ramirent
Sponset

Bygg- og anleggsbransjen er kjent for at andelen kvinner er lav. Det tar de konsekvensene av i Ramirent. I 2018 opprettet de et eget kvinneforum, da var andelen kvinner syv prosent. Målet er ti prosent kvinner innen utgangen av 2020 – et mål de er på god vei til å nå.

– Vi arbeider kontinuerlig med en bevisstgjøring i bedriften om at kjønnsbalanse er bra for arbeidsmiljøet og for trivselen. I alle stillingsannonsene vi legger ut oppfordrer vi kvinner til å søke. Det er et av flere konkrete tiltak for å nå målet om en bedre kjønnsbalanse, sier Kai Mykkeltveit Jacobsen som er HR-direktør i Ramirent.

Kai Mykkeltveit Jacobsen

Kai Mykkeltveit Jacobsen

HR-direktør i Ramirent

Han understreker at selskapet ikke driver med kvotering. De ønsker heller å vise seg frem som en arbeidsplass som gjerne vil ha en større kvinneandel, og også være en arbeidsplass som kvinner har lyst til å søke seg til:

– Mange av kvinnene som arbeider hos oss er veldig godt fornøyde og forteller gjerne om det. Derfor er jungeltelegrafen en viktig kanal. Vi gjør ikke forskjell på kvinnelige og mannlige ansatte, men er opptatt av at nyansatte kvinner føler seg velkomne og blir tatt imot på en skikkelig måte, fortsetter han.

En kvinnelig touch

I dag arbeider det cirka 400 i Ramirent. 35 av dem er kvinner. En av dem er Linda Sjemmedal (44), som har ledet Ramirent sitt kundesenter på Gol siden januar. Linda trives godt som eneste kvinne blant de seks ansatte i Hallingdal:

– Jeg syns det er realt å jobbe i et mannsdominert yrke, og Ramirent er en veldig trivelig arbeidsplass med bra kolleger. Fordelen med å jobbe sammen med menn er at det er veldig «rett frem». Hverdagen er preget av godt humør og gode historier, forteller hun.

Linda tror det er sunt for damer å se at det fint går an å jobbe i bedrifter hvor det er overvekt av menn – og også at det er sunt for menn at det kommer inn damer, da det bidrar til å myke opp miljøet litt.

Linda Sjemmedal
Av Ramirents 400 ansatte er det 35 kvinner. Linda Sjemmedal (44) er en av dem. Hun har ledet Ramirent sitt kundesenter på Gol siden januar, og trives godt som eneste kvinne der. Foto: Ramirent

– Da jeg begynte ble jeg tatt utrolig godt imot og godtatt på like vilkår som en mann. Det eneste jeg merket meg var at gutta her sikkert hadde vært mer opptatt av å gjøre jobben sin enn å holde det rent og ryddig rundt seg. Akkurat slike ting er nok vi kvinner flinkere til enn menn, for helt like er vi jo ikke, og det er jo nettopp derfor mangfold er så bra, ler hun.

Ramirents kvinneforum

Høsten 2018 ble Ramirents kvinneforum opprettet. Bakgrunnen var ønsker fra de kvinnelige ansatte som ville ha et møtested hvor de kunne treffes, diskutere fag og felles utfordringer. De ønsket også å arbeide med tiltak som kan bidra til å øke kvinneandelen i selskapet. Forslaget fikk full tilslutning fra ledelsen.

Liv Marita Mahle (27), som ble ansatt som klargjører på kundesenteret i Ålesund i mars, har lang erfaring fra bygg- og anleggsbransjen, blant annet som anleggsmaskinfører og skadebegrenser/sanerer. Hun ble positivt overrasket da hun begynte i Ramirent:

– Jeg har jobbet i bransjen hele yrkeskarrieren min, og syntes godt det kunne jobbet flere kvinner i denne næringen. Derfor syns jeg det var en gledelig nyhet å få delta på Ramirents eget kvinneforum. Siden alle kvinnene i Ramirent samles der blir dette en arena hvor vi kan dele erfaringer og diskutere med andre kvinner i Ramirent, i tillegg til et faglig påfyll også. Det er ikke alt som er like enkelt å ta opp med en mannlig sjef eller som man rekker å diskutere i en travel hverdag, forteller hun.

Linda Sjemmedal fra Gol er enig:

– Jeg har vært på én slik samling. Da hadde vi ulike temaer, blant annet kom HR-sjefen for konsernet dit og holdt et innlegg om hvordan det er å være kvinne i et mannsdominert miljø. Øyvind Emblem, vår administrerende direktør, var også invitert. Han fortalte om hvordan Ramirent arbeider for å tiltrekke seg flere kvinner og om hvorfor de ønsker flere kvinner i selskapet, sier Linda.

Flere kvinner søker

– Vi opplever at vi stadig får flere kvinnelige søkere og har ansatt flere nye både på salg, kundeservice og som klargjørere. Hver gang vi har hatt et intervju og en kvinne blir tilbudt jobben er vi veldig fornøyde, for vi ser jo at de kvinnene vi ansetter gjør en minst like god jobb som mennene. I tillegg vet vi at det er bra for arbeidsmiljøet ute i avdelingene at vi har en miks av kvinner og menn, derfor er vi glade for at andelen nå er på 8,8 prosent, avslutter Mykkeltveit Jacobsen.

Av Tom Backe

Next article