Skip to main content
Home » Kunstig intelligens » Omveltninger i vente
Sponset

Kunstig intelligens handler om mer enn slagferdige språkmodeller. Nå må vi forberede oss på at KI gir banebrytende forskning, og vi har knapt begynt.

I det siste har den generative KI-en skutt mest fart, sammenlignet med den prediktive. Det fine med førstnevnte er at den i stor grad er klar til bruk, uten behov for doktorgrad i algoritmer.

– Hvem som helst kan bruke ChatGPT eller Midjourney, og det kommer hele tiden nye verktøy, som treffer alle ledd i en organisasjon. Enkelte funksjoner er forsvunnet eller effektivisert, og alle som sitter på kontor støter på det i forskjellige støtteprosesser. Men det er store forskjeller på hvordan det operativt påvirker tjenester og produkter, mener Trygve Bjørnstad, CEO og senior strategirådgiver i Knowit Impact.

Trygve Bjørnstad

CEO og senior strategirådgiver i Knowit Impact

– De virkelig store gevinstene finner vi hos dem som aktivt kan benytte KI i produksjonen, og dermed ta nye markedsandeler. Derfor tror jeg vi vil se flere bransjeglidninger.

KI-proteiner

– Kanadiske forskere har allerede brukt generativ KI til å skape nye proteiner, sammensetninger som ikke fins i naturen, og kan anvendes terapeutisk, så fremtiden mange snakker om er her. Jeg tror vi snart kan skape antistoffer og andre nyttige gjennombrudd. Da er vi kommet langt forbi Snapchats My AI, forteller Henning Rokling, seniorrådgiver og spesialist på generativ KI.

Henning Rokling

Seniorrådgiver og spesialist på generativ KI i Knowit

– Det er mange rutineoppgaver som med fordel kan automatiseres, ikke minst administrativt. Det vi tror mest på, er co-pilot-konseptet, der de digitale assistentene løser enklere oppgaver, sannsynligvis bedre enn oss selv. Også sammen med flere co-piloter, skyter Knowit Impact-direktør og Knowit Norges leder for KI-initiativer, Dan Vigeland inn, og fortsetter:

– Folk i kundeservice og support kan være i en utsatt posisjon, men den menneskelige faktoren forsvinner ikke. Det vil fortsatt være behov for følelser, empati og tillit, ikke minst knyttet til større finansielle transaksjoner. Undersøkelser viser at vi stoler mer på mennesker enn maskiner i slike situasjoner. Resultatene må kvalitetssikres før de kan brukes, presiserer han.

Dan Vigeland

Direktør i Knowit Impact, og Knowit Norges leder for KI-initiativer

– I en tid der cybersikkerhet er så aktuelt, bør man heller ikke overlate sensitive data til autonome agenter. Sånt krever fortsatt menneskelig medvirkning.

Utdannings-disrupsjon

Uheldig bruk ved lærestedene har fått mange til å argumentere for et regelverk, men som Henning Rokling sier:

– Vi må huske at vi alt har eksisterende lovgivning, som i stor grad påvirker hva som er mulig, og setter rammer for hvordan teknologi kan brukes i samfunnet. Den dimensjonen er samfunnsmessig. Så har vi bruk innenfor virksomheter, der behov for regulering av egen og ansattes bruk er mer aktuelt. Det jobber vi mye med, og hjelper bedrifter å ta kontroll over generativ KI, og innføre den i virksomheten. EU arbeider med sin AI Act, så vi vil få en forordning og reguleringer, selv om det først blir gjeldende i 2026. Vår anbefaling er å følge utviklingen tett, og ta hensyn til foreslåtte tilnærminger, sier han, supplert av Trygve Bjørnstad:

– Muligheten for å lage gode eksamensbesvarelser, med stadig bedre verktøy, gjør det nesten umulig for skolene å få overblikk. Det er mulig vi står foran en disrupsjon i karaktersettingen. Kanskje vi heller skulle se på hvordan vi jobber med utdanning.

– Vi jobber med fokus på hvordan teknologien påvirker den enkelte kunde og bransje, og har utviklet et sett verktøy og løsnings-rammeverk som hjelper kundene i gang med KI, strategisk, taktisk og operativt. Flere av våre kunder er nå godt i gang med å vurdere sin egen modenhet og etablere sine KI-strategier, samt teste teknologien på egne data gjennom proof of concept-prosjekter. Vi har mye spennende i vente, bedyrer Dan Vigeland.

Makers of a sustainable future

Vi støtter kunder i den digitale transformasjonen, forenkler menneskers hverdag og skaper sikre og innovative løsninger med fokus på bærekraft. 

Av Jarle Petterson

Next article