Skip to main content
Home » Kunstig intelligens » Fremtidens kultur – hva blir viktig?
Sponset

MIT definerer at business i fremtiden vil bygge mye mer på AI. Prognoser indikerer at i 2025 vil roboter, automatisering og maskinlæring erstatte sju prosent av amerikanske jobber. I Norge spekulerer vi i om så mye som halvparten av jobbene kan bli erstattet, men samtidig argumenteres det med at det vil skapes flere jobber som følge av AI.

avatar

Tone S. Ringstad

Grunnlegger og leder av Culturengine

Gartner kommuniserer tydelig at den teknologiske revolusjonen ikke handler om teknologi, men om mennesker. Det eneste vi vet sikkert er at fremtidens organisasjon vil bestå av mer kunstig intelligens, og en ny form for kulturintelligens. Vi er nysgjerrig på hva AI og den digitale transformasjonen vil bety for fremtidens bedriftskultur. Hvilke verdier er det nødvendig å få mer engasjement og etterlevelse på?

Kultur handler om det som betyr noe for oss. Det vi mener er verdifullt. Hva som vil være verdifullt i fremtiden handler om hvilke verdier vi mener er nødvendig for å lykkes med strategien. Disse verdiene må vi da prioritere. Dette krever en ny bevissthet rundt hvordan vi handler, beslutter og vi leder bedriften.

Man kan ikke lenger forholde seg ubevisst til bedriftskultur, og anta den sitter i veggene. Den må målsettes og ledes som alle andre KPIer. Perspektivet på fremtidens bedriftskultur er heller ikke lenger bare kollegialt eller personlig. Kulturen må forankres i bedriftens strategiske mål. Vi mener bedrifter i fremtiden må ha en kultur som bygger på en «triple bottom line». Det betyr å ha klare definerte mål for både medarbeiderperspektiv og menneskelig utvikling i bedriften, miljømessig og samfunnsmessig ansvarlighet, og selvfølgelig for virksomhetens resultat og vekst.

Medarbeiderperspektiv

Medarbeiderperspektiv handler ikke lenger bare om å ha det gøy på jobben. Det handler også om utvikling, glede og å skape mening. I fremtidens organisasjon blir psykologisk trygghet en stadig viktigere faktor for at ledere og medarbeidere skal fungere godt sammen. Amy Edmondson´s forskning har identifisert de grunnleggende verdiene trygghet, tilhørighet og tillit som de viktigste for å ha et godt fundament. Hvordan relasjoner i virtuelle team og nøkkelpersoner, uavhengig av geografi, demografi og hierarki, bruker hverandres kunnskap og finner løsninger sammen blir avgjørende.

Miljøperspektiv

Det miljømessige perspektivet er åpenbart. Skal vi nå to-prosentmålet, som landene i Parisavtalen i 2015 forpliktet seg til, er det definert klare initiativ som alle virksomheter skal jobbe mot. Verdier som bærekraft og ansvarlighet vil bli et absolutt. Den økonomiske veksten vil bli utfordret, virksomheter vil komme i et verdidilemma: Skal vi øke vår vekst og inntjening på etablerte driftsprosesser eller skal vi revidere businessmodellen for å operere mer bærekraftig? Dette krever et tydelig verdidrevet lederskap med bevisst verdifokus.

Økonomisk vekst

Virksomhetens resultatskapning, utvikling og vekst må balanseres rundt de to andre driverne. For å være konkurransedyktig i fremtiden må det være lett å endre metodikk, tjenester og businessmodeller. Automatiseringen gir fortrinn, men krever tydeligere roller, skarpere definerte leveranser og kvalitet, og kunnskap som flyter sømløst og muliggjør læring i hele verdikjeden. Ledere kan ikke være propper lenger, de må avvikle hierarki, delegere og være supre på «empowerment». Team må løse problemer på tvers av etablerte fagområder, raskt og innovativt. De må tørre å ta risiko sammen, og for å få til det er mangfold en absolutt forutsetning.

Kulturintelligente virksomheter

Relasjoner mellom digital, emosjonell og kulturell intelligens blir utfordrende. Mer enn 50 prosent av verdier og kultur er ubevisst, så kulturendring krever nye presise datagrunnlag og digitale verktøy for å lykkes.  Vårt svar på fremtidens kultur er derfor å utvikle verktøy for å bygge kulturintelligente virksomheter. Det betyr å kunne vise hvilken kultur virksomheten faktisk har, deretter bidra til modeller for å designe den kulturen som trengs i fremtiden. Veien gjennom det kulturelle gapet mellom de to elimineres med digitale utviklingsprosesser og online-læring i en definert kulturstrategi, som engasjerer medarbeiderne over tid. Vi ser at gode data rundt kulturutvikling nå raskt bidrar til økt innsikt i å forme en kulturstrategi. Vi har erfaring fra å bidra med data og prosesser til bedrifter som vil være bedre rustet i fremtiden. 

Kultur er summen av det som er mest verdifullt i en bedrift, nemlig verdiene til de som er der. Kulturen kan endres, men det tar tid og ressurser. Det er samtidig noe av det mest meningsfulle og verdiskapende en leder kan være engasjert i. Presise data og digitaliserte prosesser gjør dette nå enklere, og er gode hjelpemiddel til lederne som får det til å bli en reell verdiskapning over tid.

Fremtidens kultur

Mål som skal mestres

 • Bygger kultur med verdier som

Psykologisk trygghet

 • Tillit, åpenhet, samarbeid

Tydelige roller og leveranser

 • Tydelighet

Høy presisjon i leveranser

 • Kvalitet, pålitelighet

Mindre hierarki, større fart

 • Effektivitet

Kreativ problemløsning

 • Innovasjon

Akseptere forskjellighet

 • Mangfold, fleksibilitet

Presterende team, virtuelle og intakte

 • Teamutvikling

Grenseløs delegering

 • Empowerment

Læringsfokus

 • Læring

Globalt klimafokus

 • Bærekraft

Av: Tone S. Ringstad – Grunnlegger og leder av Culturengine

Next article