Skip to main content
Home » Kunstig intelligens » Fantasien til norske ledere er for begrenset til at de satser på kunstig intelligens
Sponset

Norske ledere forstår ikke mulighetene med kunstig intelligens. Tjenester med kunstig intelligens må støttes av nye forretningsmodeller, men mange er ikke villig til å endre seg, fastslår Christian Langvatn og Espen Linløkken i kompetanse- og teknologiselskapet Sticos.

avatar

Christian Langvatn

– Samspillet mellom maskin og menneske er helt essensielt innen AI. Vi i Sticos utnytter denne kombinasjonen til å lage bedre produkter innen regnskap, økonomi og personal, sier innovasjonssjef Christian Langvatn i Sticos.

Om ti år vil kunstig intelligens gi muligheter som bedriftseiere i dag ikke greier å forestille seg. Det mener innovasjonssjefen og AI-sjefen i Sticos.

AI + teknologi + mennesker

– Det virker som om mange ikke klarer å se hvilke konsekvenser den raske utviklingen innenfor AI kan få. I dag er for eksempel alle verktøy vi bruker passive, også i stor grad tjenester med kunstig intelligens. Du gir verktøyet beskjed om hva som må gjøres og du får et resultat. Med dette perspektivet er det lett å tro at kunstig intelligens kun er en liten videreutvikling av teknologi. Det gjør at de fleste undervurderer hva som vil være mulig i 2030, sier Linløkken.

– Den store verdien for brukerne skjer først når kunstig intelligens kombineres med andre typer teknologi, og ikke minst faglig kompetanse. Samspillet mellom maskin og menneske er helt essensielt innen AI, hvor målet er å lage bedre tjenester og produkter. Mange tror digitalisering handler om å effektivisere, men i all hovedsak handler det om å kunne lage bedre produkter og tjenester, sier Langvatn.

– Er det manglende kompetanse eller vilje som gjør at norske selskaper ikke satser sterkere på AI?

– Jeg tror det enkelt kan forklares med fenomenet beskrevet første gang av Clayton Christensen; nye tjenester og produkter må ofte støttes opp av nye forretningsmodeller for å lykkes. For godt drevne selskaper kan det være svært vanskelig å justere på driften for å utnytte nye muligheter innen kunstig intelligens. Nye forretningsmodeller er imidlertid helt nødvendig for å få ønsket effekt. Uten forståelse for dette blir det fort vanskelig å satse på teknologier som krever slike endringer, sier Linløkken.  

Samarbeid med andre

Sticos har dedikerte systemutviklere som kun jobber med kunstig intelligens innen regnskapøkonomipersonal og personvern. I 2017 fikk de stor nasjonal oppmerksomhet da de lanserte chatboten @else, som er Norges første HR-assistent med kunstig intelligens. I 2018 kom Sticos med AI-chatboten SpørKOSTRA som bistår offentlig ansatte som konterer inngående faktura.  

– Det er ikke bare snakk om kunstig intelligens i Sticos. Vi jobber faktisk med slik nyskaping hver eneste dag, forteller systemutvikler Per-Kristian Emdal Holltrø.

Sticos er sammen med noen av Norges ledende selskaper partner i Norwegian Open AI Lab ved NTNU. Målet med dette nasjonale senteret er økt anvendelse, samt heve kvaliteten og kapasiteten på utviklingen på kunstig intelligens.

– Det er ressurskrevende for en organisasjon å arbeide med kunstig intelligens. Derfor er det helt nødvendig med samarbeid. Ved å diskutere problemstillinger med andre selskaper slipper vi å gjøre de samme feilene. Vi må lære av hverandres suksesser og fiaskoer. Så blir det bedriftenes jobb å bygge verdiskapende tjenester på toppen av dette igjen, understreker Langvatn.

– Har vi uansett en sjanse mot de internasjonale gigantene?

– Gigantene tar seg av datakraft, integrasjoner, utvikling av algoritmer og «generelle» innovasjoner. Vi har ikke sjans til å ta opp konkurransen, men vi må finne vår måte å sameksistere med dem ved bygge på deres teknologi for å komme oss raskere frem.

Slik kan din bedrift lykkes med AI

Linløkken og Langvatn kommer med følgende tips til bedrifter som ønsker å gripe de teknologiske mulighetene med kunstig intelligens.

1. Hold deg oppdatert!

Det er mange som vil fortelle deg hva AI er, hvordan du kan bruke det og som vil ha godt betalt for å fortelle deg det. Vær kritisk og sjekk ut den eller de som holder foredrag. Hva har de av utdannelse? Hvor har de jobbet tidligere – og er denne virksomheten i dag langt fremme i feltet? Hva har de av praksis? Innen AI er utdannelse viktig, men siden utviklingen går i et voldsomt tempo er praktisk erfaring mye viktigere.

2. Vær nysgjerrig!

Hva kan AI bety for våre kunder? Hvordan kan vi gi bedre varer eller tjenester til kundene våre? Hvor kan vi starte et lite, raskt og billig prosjekt?

3. Lær deg grunnleggende elementer innen den digitale økonomien!

Ny teknologi utfordrer gamle forretningsmodeller. Teknologien åpner for mange nye måter å tjene penger på enn hva som tidligere var mulig. Tenk deg mikrotransaksjoner fakturert med papirfaktura!

4. Del suksesshistorier og fiaskoer

Alle har vi lykkes eller gått på trynet med noe. Del historiene med andre. Bygg videre på det som fungerer og dropp det som ikke fungerer. Vær med i ulike fora for kunnskaps- og erfaringsutveksling.

Av: Heidi Kultorp, kommunikasjons- og innholdsansvarlig i Sticos

Next article