Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Tenk mer som Oljefondet om Norges felles verdier
Kritisk infrastruktur

Tenk mer som Oljefondet om Norges felles verdier

RIFs ferske rapport: «State of the Nation – Norges tilstand 2021» viser at vedlikeholds- og oppgraderingsbehovet er på svimlende 3200 milliarder. Foto: Unsplash

Offentlige bygg og infrastruktur er på samme måte som Oljefondet, vår felles formue. Rådgivende ingeniører har beregnet verdien av denne formuen til over 7000 milliarder – som tilsvarer cirka 60 prosent av Oljefondets verdier. Men i motsetning til Oljefondet finnes det ingen tverrpolitisk enighet om hvordan disse offentlige verdiene skulle sikres og forvaltes for dagens og fremtidige generasjoner.

RIF har derfor sett det som en viktig samfunnsoppgave å løfte dette temaet. Vi kan ikke se på at samfunnets felles verdier smuldrer opp. Dessuten handler det ikke kun om penger. Konsekvensene av at bygg og infrastruktur ikke fornyes og vedlikeholdes, er at det går på liv og helse løs.

Liv Kari Skudal Hansteen

Adm.dir. i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

RIFs ferske rapport: «State of the Nation – Norges tilstand 2021»viser at vedlikeholds- og oppgraderingsbehovet er på svimlende 3200 milliarder. Dette til tross at det har vært satset betydelig mer på fornyelse og vedlikehold de siste seks-åtte årene. Grunnen er at det i alt for mange år tidligere har vært gjort for lite. Dessuten er effektene av klimaendringer brutale. Ingenting blir raskere og mer ødelagt av klimaendringer enn det som allerede er dårlig vedlikeholdt og ikke robust bygget.

Dårlig med tid

På flere samfunnskritiske områder er fremtidsutsiktene særlig nedslående. Spesielt gjelder dette jernbanen, i tillegg til kommunale og fylkeskommunale veier, samt vann- og avløpsanleggene.

Bygg og infrastruktur utgjør selve ryggraden i utviklingen av det moderne Norge. Tallene forteller oss at norske politikere ikke har klart å ruste samfunnet vårt for de utfordringene som venter oss fremover. Nå begynner vi å få dårlig med tid. Klimaendringer, mer ekstremvær og økt press på byene vil kreve stadig mer av veinettet, jernbanen og vann- og avløpsnettet vårt. Kort oppsummert: Tiden er inne for et krafttak. Fornyelse og vedlikehold må prioriteres i hvert eneste budsjett både i stat, fylker og kommuner. Det handler likevel ikke kun om penger. Like viktig er hvordan pengene brukes og arbeidet organiseres. Forutsigbarhet og god planlegging er avgjørende. I offentlig anskaffelser må det stilles krav til klimafotavtrykk, innovasjon og digitalisering.

Blir ikke billigere å vente

Vi går nå inn i en tid med større usikkerhet når det gjelder norsk økonomi. Det eneste vi vet med sikkerhet er at det ikke blir billigere å vente. Det er derfor nødvendig at myndighetene tenker mer som de gjør med Oljefondet. De må etablere retningslinjer som sikrer en forsvarlig forvaltning og utvikling av også denne delen av vår felles formue – nemlig offentlig bygg og infrastruktur. Ikke bare for dagens generasjoner, men også for fremtidens generasjoner.

3200 milliarder kroner. Tallet kan virke avskrekkende. Jeg håper derimot at norske politikere lar seg inspirere til handling. Alternativet er at vi etterlater oss et mer sårbart og mindre konkurransedyktig samfunn til neste generasjon. Det er ikke en arv vi kan være stolte av.

Av Liv Kari Skudal Hansteen, adm.dir. i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

Next article