Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Norge trenger en langtidsplan for kritisk infrastruktur
Kritisk infrastruktur

Norge trenger en langtidsplan for kritisk infrastruktur

Foto: Denny Müller/Unsplash

Norsk kritisk infrastruktur er langt mer utsatt for digitale trusler og hackerangrep enn tidligere. Samtidig mangler Norge en overordnet plan for å beskytte, bygge ut og vedlikeholde vår digitale infrastruktur. Tiden for en slik plan er overmoden. 

IKT-Norge har lenge tatt til orde for en langtidsplan for den digitale infrastrukturen. Vi mener det er like viktig med en slik plan, som det er for annen infrastruktur som har sin plan gjennom Nasjonal transportplan (NTP).

Mottakelsen av vårt forslag har i det politiske miljøet vært positiv, uten at det har skjedd noen konkrete initiativ eller handlinger. To rapporter som er lagt fram det siste halve året bør endre dette: NSMs sikkerhetsfaglige råd “Et motstandsdyktig Norge” som ble lagt fram i mai i år, anbefaler at det etableres en langtidsplan for digital infrastruktur. Totalberedskapskommisjonens rapport som ble lagt fram i juni i år, anbefaler at det “utarbeides en langtidsplan for nasjonale digitale infrastrukturer med et 10–20 års perspektiv”.

Øyvind Husby

Administrerende direktør i IKT-Norge

I tillegg har regjeringen varslet at de våren 2024 skal legge fram en egen digitaliseringsstrategi. Her har den nye digitaliseringsministeren, Karianne Tung, en gyllen anledning til å varsle startskuddet for en langtidsplan i tråd med tunge anbefalinger fra NSM, Totalberedskapskommisjonen og IKT-Norge.

Det er tre hovedgrunner til at vi mener at det både er riktig og viktig med en slik plan.

  1. Den geopolitiske situasjonen som følge av krigen i Ukraina medfører et helt annet trusselbilde mot Norges digitale infrastruktur enn for bare få år siden. I tillegg stiller digitalisering av industri og operasjonell teknologi nye og økte krav til sikkerhet.. Sikre og trygge kommunikasjonsnettverk i Norge er et fundamentalt samfunnsbehov som fortjener større politisk oppmerksomhet.
  1. Klimakrisen eskalerer og vi må forvente mer ekstremvær som igjen øker vår sårbarhet og forsyningssikkerhet i vår digitale infrastruktur. Ekstremværet “Hans” som rammet store deler av Norge i august i år, medførte betydelige skader på både analog og digital infrastruktur. Robuste nett er helt avgjørende for en sikker og stabil kommunikasjon i hele landet.
  1. Utbygging av den digitale infrastrukturen vil være minst like viktig for bosetting, arbeidsplasser og det grønne skiftet som annen infrastruktur. I dag er det over 115.000 husstander og næringsbygg som mangler bredbånd eller planer om kommersiell utbygging av bredbånd på minimum 100Mbit/s. Regjeringen har en urealistisk målsetting om at alle skal ha dette innen utgangen av 2025, men de har ingen plan eller strategi for hvordan det skal skje, selv om et enstemmig Storting har bedt om en slik plan.

Vi lever i en usikker og urolig tid. Det er politikernes ansvar å ta nødvendige og langsiktige grep for å trygge befolkning og næringsliv. Et viktig tiltak er en politisk forpliktende langtidsplan for den digitale infrastrukturen.

IKT Norge er en uavhengig medlemsorganisasjon for det digitale næringslivet. Vår jobb er å opplyse og skape innsikt. Vi skal være en klar stemme i fortellingen om det digitale Norge. En veiviser å stole på gjennom et stadig mer krevende teknologisk landskap.

Les mer på ikt-norge.no

Av Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT-Norge

Next article