Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Kritisk infrastruktur: Strømnettet
Kritisk infrastruktur

Kritisk infrastruktur: Strømnettet

Strømnettet er et spleiselag mellom nettselskap og forbrukere. Når du og jeg får strømregningen, betaler vi for tre ting; strøm, avgifter og nettleie. Foto: Unsplash

På iskalde, mørke, januarmorgener, når alle koker kaffe, dusjer, og skrur opp temperaturen samtidig, presses strømnettet i Norge til det ytterste. Det går stort sett veldig bra fordi Norge har et robust kraftsystem.

Evnen til å takle brå overganger i forbruk skyldes at vi har vannkraften som raskt kan reguleres etter forbruk. Nettopp denne fleksibiliteten er sentral for at vi skal nå klimamålene ved at vi elektrifiserer mer av energibruken vår som i dag er basert på fossil energi. Denne utviklingen går raskt. Vi skal bruke mer strøm, og det stiller større krav til strømnettet som skal frakte nok strøm til de stedene vi trenger den.

Har funnet gode løsninger

Strømnettet er et spleiselag mellom nettselskap og forbrukere. Når du og jeg får strømregningen, betaler vi for tre ting; strøm, avgifter og nettleie. Nettleien er det vi alle betaler for å ha et robust strømnett som sikrer at vi nesten alltid har strøm. Nettselskapets inntekter er regulert av myndighetene sånn at nettselskap skal bygge og drifte nettet til lavest mulig pris. Det er bra siden strømnettet er et spleiselag hvor alle, nettselskap og forbrukere, har interesse av å holde kostnadene nede. Hvordan får vi til det når vi skal bruke mer strøm?

En eksempel finner vi på Senja (smartsenja.no). Der har industrien vokst mye de siste årene, og de trenger derfor mer strøm. Dagens strømnett er presset, og det er både dyrt og krevende å bygge nytt nett. Her har det lokale energiselskapet, fiskeindustrien og senjaværingene sammen funnet gode løsninger som gir sikker strømforsyning billigst mulig. Lokal kraftproduksjon, batterier og fleksibelt forbruk bidrar til å unngå investeringer i nytt nett, slik at totalkostnaden blir så lav som mulig. Ny teknologi utvikles, tas i bruk og kan eksporteres til andre land som gir inntekter til AS Norge.

Samarbeid utrolig viktig

De siste årene har flere fylkeskommuner elektrifisert fergestrekninger. Disse ligger ofte langt ute i et strømnett som ikke er bygget for effekten fergene trenger å lade med. Da kan det være lønnsomt å installere batterier på kaien hvor fergen kan lade fra batteriet uten å belaste strømnettet mer enn det tåler. Samme løsning kan brukes for ladestasjoner for elbiler. Slike tiltak bidrar til at utslippsfri transport blir billigere i fremtiden.

For å få til disse løsningene trenger vi et tett og godt samarbeid mellom strømkundene og nettselskapene. Når en kommune planlegger sin by- og industriutvikling, er det viktig å involvere nettselskapet tidlig i prosessen. Da vil nettselskapet lære å forstå behovet til kundene de skal hjelpe, og kan planlegge nettutviklingen med større presisjon og sikkerhet. Samarbeid blir utrolig viktig når vi nå elektrifiserer samfunnet, kutter utslipp og samtidig skal holde kostnadene lavest mulig.

Tekst: Energi Norge

Next article