Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Den livsviktige infrastrukturen ingen ser
Kritisk infrastruktur

Den livsviktige infrastrukturen ingen ser

Velfungerende vann- og avløpsanlegg er avgjørende for helse, miljø og trivsel. Foto: Getty Images

De færreste av oss tenker noe særlig over hva som ligger bak når vi tapper oss et glass kaldt, rent og godt vann på kjøkkenet.

Likeså er vi fornøyde med at kroppslige etterlatenskaper forsvinner, nærmest på magisk vis, når vi trekker i snora på badet. Men å sikre at du får nok og trygt vann i springen, og at avløpsvannet blir forsvarlig renset før det havner tilbake i natur og miljø, er hverken magi eller flaks.

I Norge er nærmere 90 prosent av befolkningen tilknyttet vann- og avløpsanlegg som eies av kommuner. Velfungerende vann- og avløpsanlegg er avgjørende for helse, miljø og trivsel. Vi kan knapt tenke oss hva som vil skje med samfunnet vårt om vannforsyning og avløpssystem skulle falle bort over lengre tid. Men vann- og avløpssektoren i Norge står i dag foran noen store utfordringer.

Behov for investeringer

Norsk Vann-rapport 259/2021 «Kommunalt investeringsbehov for vann og avløp 2021-2040», utarbeidet av Norconsult og SINTEF, viser at norske kommuner må oppgradere og bygge ny infrastruktur for vann og avløp for svimlende 332 milliarder kroner de neste 20 årene.

Befolkningsvekst, håndtering av klimaendringer, økte krav til forsyningssikkerhet, strengere praktisering av myndighetskrav for å beskytte miljøet, og økende behov for å fornye deler av et aldrende ledningsnett, er faktorer som driver frem behovet for investeringer.

Rapporten viser også at investeringsbehovet har økt med hele 50 milliarder kroner bare de siste fem årene.

– Riktignok har flere store prosjekter knyttet til forsyningsnett, vannbehandlingsanlegg og avløpsrensing kommet i gang i perioden, men dette er ikke nok til å hindre at landets samlede investeringsbehov i sektoren fortsetter å vokse med urovekkende takt. Det betyr at vi som nasjon skyver store utfordringer foran oss og overlater til kommende generasjon å ta regningen, sier direktør i Norsk Vann, Thomas Breen.

Thomas Breen

Direktør i Norsk Vann

Trenger flere kloke hoder

Skal Norge lykkes med et slikt løft trenger vi også mange flere kloke hoder og flinke hender i bransjen. Bransjen sysselsetter i dag om lag 10.000 kvinner og menn. De betjener 2000 offentlige eller private vannbehandlingsanlegg, 2700 renseanlegg for avløp, og har ansvaret for et ledningsnett som rekker syv ganger rundt ekvator.

De jobber i kommuner og interkommunale selskaper, rådgiverfirmaer, leverandørindustrien og entreprenørselskaper. De planlegger, utvikler, drifter og vedlikeholder den livsviktige infrastrukturen, som sikrer innbyggere, institusjoner og næringsliv trygge rammer for liv og utvikling i hele vårt langstrakte land.

Norsk Vann-rapport 258/2020 «Rekrutteringsbehov i vannbransjen» viser at vi hvert eneste år frem til 2050 trenger 37 nye sivilingeniører, 41 nye ingeniører og cirka 100 nye driftsoperatører for å møte utfordringene vi står overfor. Lykkes vi ikke med denne storsatsingen på vann og avløp er det slett ikke sikkert magien fortsetter neste gang du skrur på krana eller drar i snora.

Av Frode Skår, Norsk Vann

Next article