Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Cinderella – en fremtidsrettet og vannfri toalettløsning
Sponset

Det norske forbrenningstoalettet Cinderella er et hygienisk, grønt og fremtidsrettet alternativ. Det er ikke søknadspliktig, og installeres uavhengig av strøm, vann og avløp.

Et ekstra toalett i husholdningen, eller kanskje i garasjen, annekset eller naustet? Cinderella passer like godt der som i mikrohuset, hytta, bobilen eller til off-road camping.

Fleksibilitet og frihet

– At produktet vårt ikke er avhengig av vann, avløp eller strøm gir fleksibilitet og frihet, forteller Gunhild Sjøvik, daglig leder i Cinderella Eco Group.

Gunhild Sjøvik

Daglig leder i Cinderella Eco Group

Cinderella er en miljøvennlig og hygienisk løsning som forbrenner toalettavfall ved høy temperatur. Væsken fordampes gjennom et rør, mens øvrig avfall samles i toalettets innebygde brennkammer. Én ukes bruk av en familie på fire, etterlater kun en liten kopp med aske.

Uavhengig av et presset vann- og avløpsnett

Det er stadig flere tørkeperioder, også i Norge. Tidvis vil det være rasjonering av vann. Faktisk bruker en familie på fire så mye som crka 500 liter vann i uka på å spyle ned i toalettet. Å velge Cinderella foran et tradisjonelt vannklosett vil både bidra til å avlaste nettet, spare store mengder vann, og sikre den enkelte forbruker.

– Et kloakksystem som ikke virker kan bidra til stor smittespredning. En Cinderella vil sikre hygienen i husholdningen i en situasjon der vann- og avløpsnettet ikke fungerer, forteller Sjøvik.

Hun forteller videre at de opplever økt interesse for å velge Cinderella som supplement eller beredskap i en husholdning som allerede har vannklosett.

Ikke søknadspliktig

Cinderella er utviklet og produsert i Norge, men har også lyktes på det globale markedet – blant annet i USA, Canada, New Zealand og Australia i tillegg til Europa.

De som velger å installere et Cinderella forbrenningstoalett kan gjøre hele jobben selv. Det er ikke nødvendig å søke om tillatelse, og installasjonen krever ingen spesialkunnskap.

– Installasjonen er enkel, og det følger med en god installasjonsmanual. Det er også minimalt med vedlikehold, og en veldig enkel prosess å tømme asken som er helt bakteriefri, forteller Sjøvik.

Cinderella forbrenningstoalett

Toalettene er produsert i Norge og kjent for lang levetid, høy kvalitet, høy kapasitet og med bærekraftig, miljøvennlig design og ytelse uten forurensende utslipp.

Next article