Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Betong- estetikk, funksjon og bærekraft
Kritisk infrastruktur

Betong- estetikk, funksjon og bærekraft

Betong: Estetikk og funksjon møtes elegant på flere av rasteplassene langs Nasjonale Turistveger. Her ser vi Rasteplassen Bukkekjerka Foto: Hugo Fagermo/Statens vegvesen

Betong er den moderne verdens viktigste byggemateriale, og Norges infrastuktur med broer, tuneller, kulverter og kaianlegg er avhengig av betong.

avatar

Cecilie Hagby

Daglig leder Norsk Betongforening

På grunn av materialets formbarhet, styrke og bestandighetsegenskaper spiller betong en vesentlig rolle i utvikling av fremtidens byer, samfunn og infrastruktur. Betongbransjen er derfor opptatt av innovasjon og har særlig fokus på bærekraft. Betong er, med riktig utførelse og sammensetning, et ekstremt varig og robust materiale. Med en gjennomsnittlig fraktvastand på 15 kilometer kan den også betegnes som kortreist.

Kommer i alle former

Betong er formbart og kan støpes i alle former og dimensjoner, enten for å oppfylle krav til styrke og funksjon, eller for å oppnå estetiske utrykk. Med betong som materiale lar dette seg kombinere. Mange av landets bruer er eksempler på slik kombinasjon. Estetikk og funksjon møtes også elegant på flere av rasteplassene langs Nasjonale Turistveger: Utsikten, Gaularfjellet, Sohlbergplassen, Rondane, Selvika, Havøysund og Bukkekjerka på Andøya. Disse har alle vunnet utmerkelsen Betongtavlen nettopp for dette.

Samler bransjen

Norsk Betongforening samler den faglige delen av betongbransjen i Norge med representanter fra byggherrer, forskere, rådgivere, entreprenører, byggevareprodusenter og leverandører, alle med betong som felles interesse. Norsk Betongforening har 1 300 medlemmer, og har stor aktivitet blant annet med kunnskapsformidling og utarbeidelse av bransjenormer i form av NB-publikasjoner. Foreningen er tilknyttet Tekna. Foreningens formål er å virke for norsk betongnæring blant annet ved å arbeide for:

 • Utvikling og bruk av betong ved å påvirke fagets rammebetingelser.

• Å fremme forskning og undervisning, samt å formidle kunnskap og informasjon.

 • Rasjonelle utførelsesmetoder som sikrer betongens økonomiske, tekniske, miljømessige og estetiske kvaliteter.

• Å fremme norsk betongteknologi internasjonalt, og søke samarbeid med andre organisasjoner og medlemmene av Nordisk Betongforbund.

• Å skape et aktivt faglig miljø for medlemmene ved å arrangere foredrag, diskusjoner og kurs, samt å engasjere medlemmene i faglig arbeid i komiteer og utvalg.

Lokalavdelinger

Foreningen har også stor regional aktivitet med ni ulike lokale avdelinger. De lokale avdelingene har ulike temasamlinger gjennom året, og er et viktig forum for kunnskapsformidling og faglig utvikling.

Yngres Betongnettverk (YBN) er et forum for nyutdannede og de som er tidlig i karriereløpet i betongbransjen, og deres nettverksarena. YBN har flere arrangement gjennom året med fokus både på fag og nettverksbygging.

Av: Cecilie Hagby, Daglig leder Norsk Betongforening

Next article