Home » Invester for fremtiden » Hva forbrukere og finansbransjen har til felles? Økende klimaengasjement
Sponset

Nyhetsstrømmen om klimakrisen forteller oss en ting: Vi må omstille oss. Ta bedre vare på naturen og ressursene. Lage mer av mindre. Hvordan kan investeringer og sparepenger i større grad bidra til den bærekraftige utviklingen?

2. desember samles verdens ledere til klimatoppmøtet COP25 i Madrid. Den rykende ferske FN-rapporten «Emissions Gap» slår fast at vi er på stø kurs mot en temperaturøkning på 3,2 grader i 2100. For å klare å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader må utslippene kuttes med 7,6 prosent hvert år de neste elleve årene. Gapet mellom hva vi burde gjøre og hva vi faktisk gjør aldri har vært større.

Samtidig har klima-alvoret virkelig begynt å synke inn. I Norge sier nå syv av ti at de har erfart klimaendringer der de bor (IPSOS-undersøkelse for Miljømerking, 2019). For første gang sier også norske velgere nå at klima er den viktigste politiske saken. Det viser Kantars ferske Klimabarometer. I alt 49 prosent av de spurte mener at klimaendringer er en av de tre største utfordringene Norge står overfor. Dette er en økning på elleve prosentpoeng på bare noen få måneder.

Nok prat – tid for handling

– Tallene viser at klimaendringene blir tatt på alvor. Forbrukerne har våknet, og mange mobiliserer nå for å bidra til å løse den enorme utfordringen vi har skapt for oss selv. I Svanemerket opplever vi stor pågang fra næringsaktører som ønsker å redusere sin klima- og miljøbelastning og være en del av løsningen. Dette gjelder både på de tradisjonelle bransjene for Svanemerket, og for de helt nye – som finanssektoren, sier Anne-Grethe Henriksen, markeds- og kommunikasjonssjef i Miljømerking Norge.

Finanssektoren har stort ansvar og potensial for å bidra til en mer bærekraftig verden gjennom å påvirke kapitalstrømmene. Da Svanemerket i 2017 ville utvikle krav til investeringsfond, var det derfor stor interesse for å delta blant norske finansaktører. Resultatet ble krav som øker investeringene i selskapet med gode prestasjoner på bærekraft, og som tar sikte på å øke finansbransjens synlighet og engasjement i bærekraftsspørsmål gjennom transparens og dialog med investorer.  

Ekskluderer investeringer i fossil energi

Et svanemerket fond gjør det enklere å investere sparepenger og annen kapital i miljø og bærekraft. Det har klare kriterier for hvilke selskap og bransjer det kan investere i, og hvilke som ikke er bærekraftige nok. I dag har mange fond en begrensning når det gjelder selskaper som utvinner kull. Svanemerket går et skritt lenger og utelukker også olje og gass. Fondet kan heller ikke investere i tobakk, porno eller våpen.

Fondet må være forvaltet på en åpen måte, og aktivt prøve å påvirke selskapene det har investert i til å bli enda mer bærekraftige. Fondet skal gjøre en grundig bærekraftsanalyse av mulige plasseringer og prioritere de beste selskapene. Forvalteren må også informere om hvilke aksjer og obligasjoner med mer som er i fondet, og gi ut en årsrapport om fondets bærekraftsarbeid.

Et svanemerket fond skal:

 • Ikke investere i visse bransjer og selskaper som er spesielt problematiske.
 • Gjøre en skikkelig bærekraftsanalyse av mulige plasseringer og prioritere de beste selskapene.
 • Fortelle om hvilke aksjer og obligasjoner med mer som finnes i fondet, og hvert år rapportere hva fondet har gjort når det gjelder bærekraft.
 • Utøve aktivt eierskap og jobbe med å påvirke selskapene i porteføljen.

Ti milliarder euro i svanemerkede fond

I alt finnes det nå 32 svanemerkede fond på det nordiske markedet. Samlet sett forvalter de en kapital på ti milliarder euro. Sverige, som er et mye mer modent fondsmarked, har 20 svanemerkede fond, her i Norge selges det nå 12 svanemerkede fond, mens Danmark kan skilte med åtte og Finland med ni.

12 svanemerkede fond på det norske markedet:

 • Didner & Gerge Global
 • Handelsbanken Bærekraftig energi
 • KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar
 • KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II
 • KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar
 • KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar
 • KLP Obligasjon Mer Samfunnsansvar
 • Pareto Global Corporate Bond
 • SEB Sustainability Fund Sweden
 • Tundra Sustainability Frontier Fund
 • Xact Norden
 • Xact Sverige

Av Anne-Grethe Henriksen og Gro-Ellen Linnås

Nesta artikkel